Szczegóły ogłoszenia

SIWZ Nr/3/7/2015

"dostawa artykułów spożywczych, świeżych warzyw, artykułów nabiałowych "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 234,0 2015-07-23 288

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 57,1 2015-07-23 261

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2015-07-23 324
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 28,0 2015-07-23 331
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,0 2015-07-23 335
Umowa_wzór_z_Pełnomocnikiem_Zamawiającego-zał_8_do_SIWZ doc 73,5 2015-07-23 329
wzor_umowa_z_wykonawca-zał_4__do_SIWZ_nabial2015 doc 65,5 2015-07-23 307
zal 6 SIWZ formularz cenowy xls 87,0 2015-07-23 360
zal_nr_5_nabial_2015 formularz ofertowy doc 33,5 2015-07-23 346
zal_nr_7_nabial_2015 doc 29,0 2015-07-23 346

Pobierz wszystkie dokumenty