Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/15

"Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 186096-2015 html 25,3 2015.07.22 727

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 111221-2015 html 4,7 2015.07.27 666
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199972-2015 html 1,7 2015.08.05 647

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 302,0 2015.07.22 675

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (NIEAKTUALNY) doc 64,0 2015.07.22 705
Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy część I (NIEAKTUALNY) xlsx 21,7 2015.07.22 747
Załącznik nr 2a do SIWZ - Zakres równoważnosci systemu operacyjnego (dot. cz. I i II) doc 43,5 2015.07.22 806
Załącznik nr 2b do SIWZ - Zakres równoważności pakietu biurowego (dot. cz. II) doc 43,0 2015.07.22 813
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania załączników nr 1a i 1b do SIWZ (dot. cz. I i II) doc 39,0 2015.07.22 782
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy doc 94,0 2015.07.22 781
Załącznik nr 5a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dot. cz. I) doc 27,5 2015.07.22 804
Załącznik nr 5b do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dot. cz. II) doc 27,5 2015.07.22 772
Załącznik nr 6a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. cz. I) doc 27,5 2015.07.22 796
Załącznik nr 6b do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. cz. II) doc 27,0 2015.07.22 757
Załącznik nr 7a do SIWZ - Przynależnosć do grupy kapitałowej (dotyczy części I) doc 35,5 2015.07.22 782
Załącznik nr 7b do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej (dotyczy części II) doc 35,5 2015.07.22 824
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wykaz dostaw (dotyczy części I zamowienia) NIEAKTUALNY doc 40,0 2015.07.22 724
Załącznik nr 8b do SIWZ - Wykaz dostaw (dotyczy części II zamówienia) NIEAKTUALNY doc 40,5 2015.07.22 709
Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do podpisania umowy doc 29,0 2015.07.22 788

Pobierz wszystkie dokumenty