Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/15

"Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 186096-2015 html 25,3 2015-07-22 574

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 111221-2015 html 4,7 2015-07-27 510
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199972-2015 html 1,7 2015-08-05 493

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 302,0 2015-07-22 539

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (NIEAKTUALNY) doc 64,0 2015-07-22 568
Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy część I (NIEAKTUALNY) xlsx 21,7 2015-07-22 584
Załącznik nr 2a do SIWZ - Zakres równoważnosci systemu operacyjnego (dot. cz. I i II) doc 43,5 2015-07-22 649
Załącznik nr 2b do SIWZ - Zakres równoważności pakietu biurowego (dot. cz. II) doc 43,0 2015-07-22 666
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania załączników nr 1a i 1b do SIWZ (dot. cz. I i II) doc 39,0 2015-07-22 641
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy doc 94,0 2015-07-22 658
Załącznik nr 5a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dot. cz. I) doc 27,5 2015-07-22 651
Załącznik nr 5b do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dot. cz. II) doc 27,5 2015-07-22 621
Załącznik nr 6a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. cz. I) doc 27,5 2015-07-22 622
Załącznik nr 6b do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. cz. II) doc 27,0 2015-07-22 609
Załącznik nr 7a do SIWZ - Przynależnosć do grupy kapitałowej (dotyczy części I) doc 35,5 2015-07-22 627
Załącznik nr 7b do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej (dotyczy części II) doc 35,5 2015-07-22 631
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wykaz dostaw (dotyczy części I zamowienia) NIEAKTUALNY doc 40,0 2015-07-22 579
Załącznik nr 8b do SIWZ - Wykaz dostaw (dotyczy części II zamówienia) NIEAKTUALNY doc 40,5 2015-07-22 575
Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do podpisania umowy doc 29,0 2015-07-22 632

Pobierz wszystkie dokumenty