Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/8/15

"Całodobowe sprawowanie nadzoru oraz wykonywanie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych nad instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w obiektach i na terenie nieruchomości Biblioteki Narodowej położonych w Warszawie przy al. Niepodległości 213 i Placu Krasińskich 3/5 oraz sprawowanie nadzoru nad systemem BMS i systemem klimatyzacji w budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 108339-2015 html 30,4 2015.07.21 648

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 282,0 2015.07.21 506

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 86,5 2015.07.21 652
Załącznik nr 15 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 36,0 2015.07.21 616
Załącznik nr 8 do SIWZ - Karta Zgłoszenia Awarii xlsx 9,9 2015.07.21 706
Załącznik nr 9 do SIWZ - Protokół zdarzeń i konserwacji obiektu xlsx 12,1 2015.07.21 632
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 83,0 2015.07.21 618
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy doc 149,0 2015.07.21 642
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz usług doc 2008,0 2015.07.21 720
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz osób doc 57,5 2015.07.21 630
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 27,5 2015.07.21 611
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 27,5 2015.07.21 606
Załącznik nr 14a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podm. innych) doc 28,5 2015.07.21 627
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 28,5 2015.07.21 609
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zakres usług całodobowego sprawowania nadzoru doc 61,5 2015.07.21 671
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zakres usług konserwacji i eksploatacji doc 51,0 2015.07.21 639
Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz elementów instalacji w obiektach Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213) doc 60,5 2015.07.21 655
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz elementów instalacji w Pałacu Rzeczypospolitej doc 34,0 2015.07.21 619
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zestawienie instalacji i urządzeń będących na gwarancji doc 84,5 2015.07.21 654

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ oraz Informacja o zmianie treści SIWZ (2015-07-28) doc 74,0 2015.07.28 578

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców (2015-07-24) doc 29,0 2015.07.24 602
Załącznik nr 17 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 26,0 2015.07.21 633

Pobierz wszystkie dokumenty