Szczegóły ogłoszenia

ZP/3325/D/15

"Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 16,2 2015.07.13 308

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.13 312

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty doc 48,0 2015.07.13 364
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy doc 79,0 2015.07.13 343
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 22 doc 32,5 2015.07.13 351
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie art. 24 doc 32,5 2015.07.13 346
Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw doc 38,5 2015.07.13 355
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2015.07.13 364
Załącznik Nr 7 - istotne postanowienia umowy doc 71,5 2015.07.13 356

Pobierz wszystkie dokumenty