Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/6/15

"Przebudowa sanitariatów w budynku B oraz B1 w Bibliotece Narodowej w Warszawie "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 99489-2015 html 32,0 2015.07.03 698

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2224,5 2015.07.03 528

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 13 do SIWZ - Protokół odbioru zaawansowania robót xls 51,0 2015.07.03 671
Zał nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia doc 5190,5 2015.07.03 714
Zał nr 4 do SIWZ -Wzór umowy doc 172,5 2015.07.03 722
Zał nr 5 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urządzeń, materiałowy doc 49,0 2015.07.03 712
Zał nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny oraz instrukcja wypełniania doc 61,0 2015.07.03 677
Zał nr 7 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 35,0 2015.07.03 703
Zał nr 8 do SIWZ - Wykaz robót doc 2004,5 2015.07.03 715
Zał nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 58,5 2015.07.03 675
Zał nr 10 do SIWZ - Zestawienie przedmiarów robót dla B i B1 doc 24,5 2015.07.03 706
Zał nr 11 do SIWZ - Zestawienie Dokumentacji Projektowej doc 30,5 2015.07.03 729
Zał.12 do SIWZ#01#Projekt Budowlany Budynek B pdf 125167,3 2015.07.03 743
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#01 Opis pdf 20959,8 2015.07.03 719
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#02 pdf 1530,7 2015.07.03 668
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#03 pdf 3825,1 2015.07.03 740
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#04 pdf 860,9 2015.07.03 717
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#05 pdf 5780,8 2015.07.03 702
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#06 pdf 1561,3 2015.07.03 718
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#07 pdf 1634,0 2015.07.03 729
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#08 pdf 5426,8 2015.07.03 708
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#09 pdf 4104,1 2015.07.03 680
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#10 pdf 1568,2 2015.07.03 710
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#11 pdf 4015,6 2015.07.03 718
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#12 pdf 904,4 2015.07.03 713
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#13 pdf 5751,6 2015.07.03 685
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#14 pdf 1687,4 2015.07.03 715
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#20 pdf 4285,2 2015.07.03 674
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#21 pdf 1665,7 2015.07.03 672
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#22 pdf 6072,4 2015.07.03 681
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#23 pdf 1466,0 2015.07.03 701
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#24 pdf 3799,5 2015.07.03 681
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#25 pdf 1605,9 2015.07.03 694
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#26 pdf 5905,5 2015.07.03 698
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#27 pdf 1205,4 2015.07.03 676
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#28 pdf 1339,0 2015.07.03 698
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#29 Opis pdf 13870,4 2015.07.03 766
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#30 pdf 1281,2 2015.07.03 693
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#31 pdf 1325,2 2015.07.03 700
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#32 pdf 1266,6 2015.07.03 690
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#33 pdf 1186,8 2015.07.03 618
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#34 pdf 1073,9 2015.07.03 614
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#35 pdf 1198,3 2015.07.03 621
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#36 pdf 1266,9 2015.07.03 612
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#37 pdf 874,1 2015.07.03 622
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#38 pdf 1172,2 2015.07.03 637
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#39 pdf 1362,8 2015.07.03 679
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#40 pdf 918,2 2015.07.03 700
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#41 pdf 1284,6 2015.07.03 690
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#42 pdf 1401,6 2015.07.03 661
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#43 pdf 939,2 2015.07.03 635
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#44 Opis pdf 11778,0 2015.07.03 746
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#45 pdf 1463,3 2015.07.03 640
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#46 pdf 1470,2 2015.07.03 651
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#47 pdf 1486,7 2015.07.03 660
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#48 pdf 1619,4 2015.07.03 657
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#49 pdf 1558,4 2015.07.03 668
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#50 pdf 1639,3 2015.07.03 695
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#51 pdf 1522,9 2015.07.03 662
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#52 pdf 1602,6 2015.07.03 673
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#53 pdf 1514,0 2015.07.03 651
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#54 pdf 1591,8 2015.07.03 664
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#55 pdf 948,7 2015.07.03 643
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#56 pdf 998,1 2015.07.03 639
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#57 pdf 1073,2 2015.07.03 644
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#58 pdf 1509,7 2015.07.03 652
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#59 pdf 1502,0 2015.07.03 641
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#60 pdf 1498,2 2015.07.03 681
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#61 pdf 1540,8 2015.07.03 653
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#62 pdf 1531,3 2015.07.03 661
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#63 pdf 1607,9 2015.07.03 676
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#64 pdf 1498,2 2015.07.03 644
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#65 pdf 1575,4 2015.07.03 660
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#66 pdf 1462,8 2015.07.03 632
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#67 pdf 1545,4 2015.07.03 653
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#68 pdf 930,7 2015.07.03 646
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#69 pdf 944,5 2015.07.03 653
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#70 pdf 996,2 2015.07.03 666
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#71 pdf 1570,5 2015.07.03 645
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#72 pdf 1614,2 2015.07.03 643
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#73 pdf 1616,0 2015.07.03 664
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#74 pdf 1886,9 2015.07.03 656
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#75 pdf 1653,6 2015.07.03 655
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#76 pdf 1757,1 2015.07.03 687
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#77 pdf 1620,5 2015.07.03 654
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#78 pdf 1651,2 2015.07.03 714
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#79 pdf 1850,9 2015.07.03 672
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#80 pdf 1806,2 2015.07.03 674
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#81 pdf 980,3 2015.07.03 680
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#82 pdf 1017,6 2015.07.03 654
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#83 pdf 1002,1 2015.07.03 680
Zał.12 do SIWZ#02#Projekt Wykonawczy Budynek B#84 pdf 991,1 2015.07.03 679
Zał.12 do SIWZ#03#Budynek B#STWiOR - Roboty Budowlane pdf 3523,3 2015.07.03 674
Zał.12 do SIWZ#04#Budynek B#STWiOR Instalacje Sanitarne pdf 1697,2 2015.07.03 657
Zał.12 do SIWZ#05#Budynek B#STWiOR - Instalacje Elektryczne pdf 620,9 2015.07.03 969
Zał.12 do SIWZ#06#Budynek B1#Projekt Budowlany#Branża budowlana-architektura pdf 35152,3 2015.07.03 677
Zał.12 do SIWZ#07#Budynek B1#Projekt Budowlany#Instalacje elektryczne#Projek pdf 13603,3 2015.07.03 741
Zał.12 do SIWZ#08#Budynek B1#Projekt Budowlany#Instalacje Sanitarne 936 pdf 11512,7 2015.07.03 752
Zał.12 do SIWZ#09#Budynek B1#Projekt Wykonawczy#Projekt Wykonawczy Wielobran pdf 45648,6 2015.07.03 652
Zał.12 do SIWZ#10#Budynek B1#Projekt Wykonawczy# Instalacje Elektryczne 939 pdf 13053,4 2015.07.03 704
Zał.12 do SIWZ#11#Budynek B1#Projekt Wykonawczy#Instalacje Sanitarne 938 egz pdf 10594,3 2015.07.03 1021
Zał.12 do SIWZ#12#Budynek B1#Specyfikacje Techniczne Branża bud. san. elektr pdf 4900,6 2015.07.03 655
Zał.12 do SIWZ#13#ERRATA- budowlana pdf 80,2 2015.07.03 660
Zał.12 do SIWZ#14#ERRATA do elektryki pdf 44,7 2015.07.03 650
Zał.12 do SIWZ#15#ERRATA sanitarna pdf 134,1 2015.07.03 647
Zał.12 do SIWZ#16#Decyzja - Pozwolenie na budowę pdf 163,9 2015.07.03 657
Zał.12 do SIWZ#17#Decyzja - pozwolenie na budowę pdf 150,3 2015.07.03 678
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#1#Budynek B1#Przedmiar robót pdf 8377,9 2015.07.03 688
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#2#Przedmiar Robót , budynek B pion I pdf 3590,7 2015.07.03 678
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#2#Przedmiar Robót , budynek B pion II pdf 3928,4 2015.07.03 714
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#2#Przedmiar Robót , budynek B pion IV pdf 3564,5 2015.07.03 1617
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#3#Przedmiar Robót, budynek B-klatka I pdf 3654,0 2015.07.03 770
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#3#Przedmiar Robót, budynek B-klatka II pdf 3520,5 2015.07.03 724
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#3#Przedmiar Robót, budynek B-klatka IV pdf 3633,1 2015.07.03 639
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#4#Przedmiar Robót , budynek B pion I pdf 5116,1 2015.07.03 800
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#4#Przedmiar Robót , budynek B pion II pdf 4752,4 2015.07.03 686
Zał.12 do SIWZ#Przedmiary#4#Przedmiar Robót , budynek B pion IV pdf 4978,1 2015.07.03 678
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty doc 81,0 2015.07.03 662
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 26,5 2015.07.03 651
Załącznik nr 15 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,0 2015.07.03 668
Załącznik nr 15a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. doc 26,0 2015.07.03 703
Załącznik nr 16 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,5 2015.07.03 646
Załącznik nr 17 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 25,0 2015.07.03 667
Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia u doc 27,0 2015.07.03 645
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zał nr 1a do Formularza oferty Tabela robót xls 46,0 2015.07.03 655

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ doc 29,5 2015.07.08 597
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ z dnia 2015-07-10 doc 1979,0 2015.07.14 607

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców z dnia 2015-07-10 doc 30,5 2015.07.13 595

Pobierz wszystkie dokumenty