Szczegóły ogłoszenia

ZP/43/B/15

"Zmiana lokalizacji wjazdu od ul. Paszty oraz budowa parkingu i portierni dla Kampusu Ogrody UAM, Poznań,ul. Szamarzewskiego 89/91: - etap I: droga wewnętrzna, portiernia, sieci podziemne, opłotowanie; - etap II: parking wewnętrzny."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 23,8 2015.06.11 414

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 4,1 2015.06.19 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 166,5 2015.06.11 469

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 62,0 2015.06.11 497
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa zip 28881,2 2015.06.11 508
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 38,0 2015.06.11 526
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 31,0 2015.06.11 507
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 39,0 2015.06.11 503
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,0 2015.06.11 516
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2015.06.11 500
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 122,0 2015.06.11 928
Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zip 2461,9 2015.06.11 488
Załącznik nr 9 - Przedmiary zip 485,7 2015.06.11 530

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 32,0 2015.06.19 446

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 492,1 2015.06.26 401
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 506,6 2015.06.26 387

Pobierz wszystkie dokumenty