Szczegóły ogłoszenia

ZP/39/B/15

"Remont pomieszczeń na parterze oraz sieci strukturalnej dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 16,1 2015.06.11 442

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 158,0 2015.06.11 427

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 57,5 2015.06.11 446
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót elektrycznych PDF 137,2 2015.06.11 492
Załącznik nr 11 - projekt budowlany PDF 119,1 2015.06.11 472
Załącznik nr 11 - projekt rys. 1 PDF 267,5 2015.06.11 445
Załącznik nr 11 - projekt rys. 2 PDF 243,7 2015.06.11 464
Załącznik nr 12 - Aranżacja PDF 583,7 2015.06.11 628
Załącznik nr 13 - Aranżacja PDF 54,8 2015.06.11 1023
Załącznik nr 14 - Zestawienie materiałów PDF 65,4 2015.06.11 489
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2015.06.11 438
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2015.06.11 437
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 35,5 2015.06.11 448
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,0 2015.06.11 444
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2015.06.11 460
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 96,0 2015.06.11 468
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna DOC 26,6 2015.06.11 463
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót budowlanych PDF 122,7 2015.06.11 471

Pobierz wszystkie dokumenty