Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.4.2015.MM

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 895.200 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,5 2015-06-03 239

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 35,8 2015-06-03 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz docx 15,1 2015-06-03 220
NIP GMINY POKRZYWNICA - zał. nr 7 pdf 61,2 2015-06-03 240
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015 r. pdf 612,4 2015-06-03 259
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r. pdf 944,3 2015-06-03 243
Sprawozdania budżetowe htm 821,7 2015-06-03 261
tekst jednolity Statutu Gminy - 2007 - zał. nr 4 doc 193,5 2015-06-03 244
Uchwała budżetowa na 2015 rok pdf 1670,0 2015-06-03 273
Uchwała Nr XXXIV.175.2009 - zał. nr 4 doc 17,5 2015-06-03 247
Uchwała w sprawie WPF na 2015 rok pdf 440,4 2015-06-03 257
Uchwała z 25.01.2011 r. w spr. zmiany Statutu - zał. nr 4 doc 22,0 2015-06-03 248
Załącznik nr 17 i 18 do SIWZ docx 13,4 2015-06-03 253
Załącznik nr 2 do SIWZ docx 13,1 2015-06-03 241
Załącznik nr 3 do SIWZ docx 15,8 2015-06-03 249
Zarządzenie Wójta - kredyt długotermionowy pdf 949,8 2015-06-03 259
Zaświadczenie o nadaniu REGON - zał. nr 7 pdf 109,9 2015-06-03 256

Pobierz wszystkie dokumenty