Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.4.2015.MM

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 895.200 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,5 2015.06.03 317

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 35,8 2015.06.03 261

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz docx 15,1 2015.06.03 289
NIP GMINY POKRZYWNICA - zał. nr 7 pdf 61,2 2015.06.03 290
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015 r. pdf 612,4 2015.06.03 313
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r. pdf 944,3 2015.06.03 307
Sprawozdania budżetowe htm 821,7 2015.06.03 306
tekst jednolity Statutu Gminy - 2007 - zał. nr 4 doc 193,5 2015.06.03 288
Uchwała budżetowa na 2015 rok pdf 1670,0 2015.06.03 321
Uchwała Nr XXXIV.175.2009 - zał. nr 4 doc 17,5 2015.06.03 316
Uchwała w sprawie WPF na 2015 rok pdf 440,4 2015.06.03 300
Uchwała z 25.01.2011 r. w spr. zmiany Statutu - zał. nr 4 doc 22,0 2015.06.03 316
Załącznik nr 17 i 18 do SIWZ docx 13,4 2015.06.03 322
Załącznik nr 2 do SIWZ docx 13,1 2015.06.03 307
Załącznik nr 3 do SIWZ docx 15,8 2015.06.03 316
Zarządzenie Wójta - kredyt długotermionowy pdf 949,8 2015.06.03 311
Zaświadczenie o nadaniu REGON - zał. nr 7 pdf 109,9 2015.06.03 329

Pobierz wszystkie dokumenty