Szczegóły ogłoszenia

ZP/36/B/15

"naprawy i drobne remonty związane z utrzymaniem budynku Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,1 2015.05.28 349

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 2,6 2015.06.15 258

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 146,0 2015.05.28 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 56,5 2015.05.28 337
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2015.05.28 346
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2015.05.28 355
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2015.05.28 343
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2015.05.28 334
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 95,0 2015.05.28 364
Załącznik nr 7 - specyfiakcja techniczna docx 26,0 2015.05.28 348
Załącznik nr 8 - przedmiar robót pdf 46,2 2015.05.28 436

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 437,3 2015.06.15 316

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,3 2015.06.16 253

Pobierz wszystkie dokumenty