Szczegóły ogłoszenia

ZP/12/B/15

"Wymiana kotłowni w Domu Wypoczynkowym w Zakopanem przy ul. Droga do Rojów 21, obiekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,8 2015.04.16 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 169,5 2015.04.16 401

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 47,5 2015.04.16 446
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 36,0 2015.04.16 436
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2015.04.16 403
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 35,5 2015.04.16 476
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2015.04.16 419
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 96,5 2015.04.16 488
Załącznik nr 7 - SPECYFIKACJA techniczna pdf 134,1 2015.04.16 1006
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa zip 2185,8 2015.04.16 481
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót pdf 303,8 2015.04.16 576

Pobierz wszystkie dokumenty