Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.3.2015.ZK

"Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część 1: Dostawę mieszanki kruszyw z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w ilości do 3400 ton o frakcji 0-31,5mm (zakup, transport, rozładunek) spełniającej następujące parametry: Frakcja żwirowa 30 % Zawartość nadziarna = 5 % Zawartość frakcji pyłowej 2~5 % Wskaźnik piaskowy 40-70 Wskaźnik różnoziarnistości = 5 Część 2: Dostawa tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przedmiotem zadania jest dostawa (tj. zakup, transport, rozładunek, rozplantowanie): tłucznia z przekruszonych elementów betonowych o frakcji 0-63 mm w ilości szacunkowej do 1200 ton. Zawartość tłucznia o frakcji 0-5 mm nie może przekraczać 20% całkowitej masy dostawy. CPV 44.11.37.00-2 materiały do naprawiania nawierzchni drogowych. CPV 14.21.20.00-0 - granulaty, odłamki, kamień sproszkow"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,1 2015.03.11 251

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 29,4 2015.03.11 263

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 47,1 2015.03.11 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy zał nr 1 doc 34,0 2015.03.11 255
oświadczenie o osobach - 2b doc 26,0 2015.03.11 269
Oświadczenie o podwykonawcach zał nr 6 docx 12,5 2015.03.11 252
Oświadczenie o przynalezności naz nr 4 doc 33,5 2015.03.11 254
Oświadczenie z art 24 zał nr 2a do SIWZ doc 39,5 2015.03.11 271
oświadczenie zał. 2 doc 28,5 2015.03.11 256
Umowa z Wykonawcą zał nr 3 doc 67,0 2015.03.11 257
Zmodyfikowana umowa z Wykonawcą zał nr 3 doc 70,0 2015.03.11 250

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 14,1 2015.03.11 241

Pobierz wszystkie dokumenty