Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/2/15

"Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pn. Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 38740-2015 html 32,3 2015.02.20 739

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2226,5 2015.02.20 606

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty (NIEAKTUALNY) doc 66,0 2015.02.20 600
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,0 2015.02.20 661
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz robót doc 2006,5 2015.02.20 715
Załącznik nr 11a do SIWZ - Wykaz usług doc 42,5 2015.02.20 679
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz osób doc 110,0 2015.02.20 706
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2015.02.20 720
Załącznik nr 1a do SIWZ - Zestawienie cen elementów dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego doc 53,5 2015.02.20 722
Załącznik nr 1b do SIWZ - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych doc 245,0 2015.02.20 704
Załącznik nr 1c do SIWZ - Zestawienie cen elementów robót - urządzenia doc 89,0 2015.02.20 709
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 73,0 2015.02.20 746
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #1 pdf 53,1 2015.02.20 713
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #10 pdf 55,6 2015.02.20 696
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #11 pdf 17,8 2015.02.20 675
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #12 pdf 17,5 2015.02.20 737
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #13 pdf 17,5 2015.02.20 700
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #14 pdf 470,3 2015.02.20 699
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #15 pdf 97,6 2015.02.20 745
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #2 pdf 61,1 2015.02.20 672
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #3 pdf 60,1 2015.02.20 659
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #4 pdf 73,7 2015.02.20 671
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #5 pdf 60,9 2015.02.20 660
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #6 pdf 56,6 2015.02.20 686
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #7 pdf 32,9 2015.02.20 668
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #8 pdf 28,1 2015.02.20 702
Załącznik nr 3 do SIWZ Rysunek #9 pdf 23,7 2015.02.20 662
Załącznik nr 3 do SIWZ# PFU-LAN A1 i A6 pdf 574,1 2015.02.20 812
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej wchodzący w zakres opracowania przez Wykonawcę doc 74,0 2015.02.20 719
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny doc 40,5 2015.02.20 675
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 197,0 2015.02.20 764
Załącznik nr 6a do SIWZ - Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów doc 48,0 2015.02.20 689
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przed podpisaniem umowy doc 27,0 2015.02.20 674
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1974,0 2015.02.20 697
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2015.02.20 677
Załącznik nr 9a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów - art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2015.02.20 678

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1992,0 2015.03.04 628
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty (zmieniony w dniu 2015-03-04) doc 58,0 2015.03.04 656

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ doc 1990,5 2015.03.04 640

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 31,5 2015.02.27 654
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 1972,0 2015.02.20 736

Pobierz wszystkie dokumenty