Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/1/15

"Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 15429-2015 html 25,8 2015.02.04 713

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 250,0 2015.02.04 544

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał.15 do SIWZ#1.1-opis BN_CM-A pdf 112,9 2015.02.04 859
Zał.15 do SIWZ#1.2-BN_CM_RYS_1-A pdf 217,1 2015.02.04 731
Zał.15 do SIWZ#1.3-BN_CM_RYS_2-A pdf 149,6 2015.02.04 742
Zał.15 do SIWZ#1.4-BN_CM_RYS_3-A pdf 144,8 2015.02.04 725
Zał.15 do SIWZ#1.5-BN_CM_RYS_4-A pdf 50,9 2015.02.04 691
Zał.15 do SIWZ#1.6-BN_CM_RYS_5-A pdf 70,3 2015.02.04 719
Zał.15 do SIWZ#2.1-ST-BN-CM-A pdf 320,1 2015.02.04 761
Zał.15 do SIWZ#3.1-PR-BN-CM-A pdf 44,0 2015.02.04 710
Zał.15 do SIWZ#4.1-opis-BN-CM-E pdf 151,2 2015.02.04 1204
Zał.15 do SIWZ#4.2-BN-CM-E-01 pdf 124,5 2015.02.04 678
Zał.15 do SIWZ#4.3-BN-CM-E-02 pdf 226,5 2015.02.04 713
Zał.15 do SIWZ#4.4-BN-CM-E-03 pdf 139,0 2015.02.04 684
Zał.15 do SIWZ#4.5-BN-CM-E-04 pdf 72,1 2015.02.04 693
Zał.15 do SIWZ#4.6-BN-CM-E-05 pdf 125,8 2015.02.04 705
Zał.15 do SIWZ#4.7-BN-CM-E-06 pdf 39,7 2015.02.04 723
Zał.15 do SIWZ#4.8-BN-CM-E-07 pdf 118,3 2015.02.04 687
Zał.15 do SIWZ#4.9-BN-CM-E-08 pdf 46,5 2015.02.04 702
Zał.15 do SIWZ#5.1-ST-BN-CM-E pdf 140,6 2015.02.04 821
Zał.15 do SIWZ#6.1-PR-BN-CM-E pdf 83,6 2015.02.04 730
Załacznik nr 16 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej doc 35,5 2015.02.04 707
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty doc 71,5 2015.02.04 702
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,0 2015.02.04 698
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz robót doc 37,5 2015.02.04 739
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz osób doc 55,0 2015.02.04 725
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 27,0 2015.02.04 689
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych doc 167,5 2015.02.04 717
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 71,5 2015.02.04 696
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy doc 161,0 2015.02.04 838
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urządzeń materiałów doc 46,5 2015.02.04 697
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 41,5 2015.02.04 906
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumenty niezbędne do złożenia przez Wykonawcę przez podpisaniem umowy doc 25,5 2015.02.04 737
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 25,5 2015.02.04 718
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,0 2015.02.04 720
Załącznik nr 9a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów innych) doc 25,5 2015.02.04 699

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ oraz informacja o dokonaniu zmiany treści SIWZ doc 36,5 2015.02.13 634
Zał. 15 do SIWZ # Zał. 1 rysunek detalu nr 1, 2 pdf 870,6 2015.02.13 638
Zał.,15 do SIWZ # Zał. 2 rysunek detalu nr 3,4 pdf 791,7 2015.02.13 601

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 32,5 2015.02.10 606
Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 24,0 2015.02.04 733

Pobierz wszystkie dokumenty