Szczegóły ogłoszenia

ZP/6200/D/14

"Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja probe stadion (stacja do pomiarów prądowych z oprzyrządowaniem) wraz ze szkoleniem i uruchomieniem"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150,4 2014.12.12 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ probe station doc 290,5 2014.12.12 749

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 200,0 2014.12.12 844
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy doc 177,5 2014.12.12 790
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy doc 160,0 2014.12.12 821
Załącznik nr 3 do SIWZ docx 109,9 2014.12.12 824
Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw doc 165,5 2014.12.12 790
Załącznik nr 5 i 5a - Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowa doc 143,0 2014.12.12 807
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postęp doc 137,0 2014.12.12 808

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 76,7 2014.12.17 353
ZP-6200-D-2014-1 Sprostowanie docx 108,4 2014.12.17 560

Pobierz wszystkie dokumenty