Szczegóły ogłoszenia

XXVII/264/2/14

"Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2015 roku - do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8b)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (działalność kulturalna) doc 71,0 2014.12.12 771

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Opis zamówienia doc 112,5 2014.12.12 715
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia -Arkusz cenowy xls 48,0 2014.12.12 724
Załącznik nr 3 - Wzór umowy doc 59,0 2014.12.12 742
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 1998,5 2014.12.12 722
Załącznik nr 5 - Inform. o Wykonawcy niezbędne do sporz. umowy oraz ośw. dot. terminu zwiazania ofertą doc 1976,0 2014.12.12 693

Pobierz wszystkie dokumenty