Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2014

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 148,5 2014.12.04 405

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 94,0 2014.12.04 383

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 64,5 2014.12.04 416
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 87,0 2014.12.04 413
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 54,5 2014.12.04 404
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 55,5 2014.12.04 407
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 67,0 2014.12.04 415
pozwolenie na budowę - zał. nr 19 pdf 1467,0 2014.12.04 443
Projekt budowlany inst. elekt. zał. nr 11 pdf 11183,3 2014.12.04 482
przedmiar elektryka zał. nr 17 pdf 921,4 2014.12.04 443
przedmiar elektryka zał. nr 17a pdf 3498,2 2014.12.04 464
Przedmiar rob. budowlane zał nr 16 pdf 634,5 2014.12.04 420
przedmiar wod.-kan. c.o. - zał nr 18 pdf 6410,8 2014.12.04 444
SST inst. elekt. zał nr 14 pdf 127,3 2014.12.04 453
SST inst. sanitarna zał. nr 15 pdf 297,6 2014.12.04 429
SST roboty budowlane zał. nr 13 pdf 1019,8 2014.12.04 442
TRZEPOWO świetlica zip 27062,6 2014.12.04 474
wykaz osób zał. nr 5 doc 58,5 2014.12.04 402
wykaz robót zał. nr 4 doc 61,0 2014.12.04 398
wzór umowy zał. nr 6 doc 202,0 2014.12.04 440

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 13,8 2014.12.15 366

Pobierz wszystkie dokumenty