Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2014

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 148,5 2014.12.04 414

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 94,0 2014.12.04 401

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 64,5 2014.12.04 430
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 87,0 2014.12.04 438
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 54,5 2014.12.04 421
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 55,5 2014.12.04 422
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 67,0 2014.12.04 427
pozwolenie na budowę - zał. nr 19 pdf 1467,0 2014.12.04 491
Projekt budowlany inst. elekt. zał. nr 11 pdf 11183,3 2014.12.04 519
przedmiar elektryka zał. nr 17 pdf 921,4 2014.12.04 456
przedmiar elektryka zał. nr 17a pdf 3498,2 2014.12.04 494
Przedmiar rob. budowlane zał nr 16 pdf 634,5 2014.12.04 434
przedmiar wod.-kan. c.o. - zał nr 18 pdf 6410,8 2014.12.04 457
SST inst. elekt. zał nr 14 pdf 127,3 2014.12.04 462
SST inst. sanitarna zał. nr 15 pdf 297,6 2014.12.04 440
SST roboty budowlane zał. nr 13 pdf 1019,8 2014.12.04 456
TRZEPOWO świetlica zip 27062,6 2014.12.04 486
wykaz osób zał. nr 5 doc 58,5 2014.12.04 413
wykaz robót zał. nr 4 doc 61,0 2014.12.04 410
wzór umowy zał. nr 6 doc 202,0 2014.12.04 454

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 13,8 2014.12.15 379

Pobierz wszystkie dokumenty