Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2014

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 148,5 2014-12-04 350

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 94,0 2014-12-04 353

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 64,5 2014-12-04 370
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 87,0 2014-12-04 372
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 54,5 2014-12-04 356
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 55,5 2014-12-04 351
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 67,0 2014-12-04 367
pozwolenie na budowę - zał. nr 19 pdf 1467,0 2014-12-04 385
Projekt budowlany inst. elekt. zał. nr 11 pdf 11183,3 2014-12-04 433
przedmiar elektryka zał. nr 17 pdf 921,4 2014-12-04 402
przedmiar elektryka zał. nr 17a pdf 3498,2 2014-12-04 405
Przedmiar rob. budowlane zał nr 16 pdf 634,5 2014-12-04 372
przedmiar wod.-kan. c.o. - zał nr 18 pdf 6410,8 2014-12-04 399
SST inst. elekt. zał nr 14 pdf 127,3 2014-12-04 383
SST inst. sanitarna zał. nr 15 pdf 297,6 2014-12-04 386
SST roboty budowlane zał. nr 13 pdf 1019,8 2014-12-04 394
TRZEPOWO świetlica zip 27062,6 2014-12-04 435
wykaz osób zał. nr 5 doc 58,5 2014-12-04 352
wykaz robót zał. nr 4 doc 61,0 2014-12-04 353
wzór umowy zał. nr 6 doc 202,0 2014-12-04 402

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 13,8 2014-12-15 317

Pobierz wszystkie dokumenty