Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2014

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 148,5 2014.12.04 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 94,0 2014.12.04 390

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 64,5 2014.12.04 419
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 87,0 2014.12.04 433
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 54,5 2014.12.04 410
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 55,5 2014.12.04 415
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 67,0 2014.12.04 419
pozwolenie na budowę - zał. nr 19 pdf 1467,0 2014.12.04 479
Projekt budowlany inst. elekt. zał. nr 11 pdf 11183,3 2014.12.04 508
przedmiar elektryka zał. nr 17 pdf 921,4 2014.12.04 445
przedmiar elektryka zał. nr 17a pdf 3498,2 2014.12.04 486
Przedmiar rob. budowlane zał nr 16 pdf 634,5 2014.12.04 428
przedmiar wod.-kan. c.o. - zał nr 18 pdf 6410,8 2014.12.04 450
SST inst. elekt. zał nr 14 pdf 127,3 2014.12.04 457
SST inst. sanitarna zał. nr 15 pdf 297,6 2014.12.04 433
SST roboty budowlane zał. nr 13 pdf 1019,8 2014.12.04 449
TRZEPOWO świetlica zip 27062,6 2014.12.04 480
wykaz osób zał. nr 5 doc 58,5 2014.12.04 404
wykaz robót zał. nr 4 doc 61,0 2014.12.04 401
wzór umowy zał. nr 6 doc 202,0 2014.12.04 449

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 13,8 2014.12.15 369

Pobierz wszystkie dokumenty