Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2014

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 148,5 2014.12.04 409

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 94,0 2014.12.04 396

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty zał. nr 1 doc 64,5 2014.12.04 425
oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 7 i 8 doc 87,0 2014.12.04 434
oświadczenie o osobach zał. nr 9 doc 54,5 2014.12.04 418
Oświadczenie z art. 22 zał. nr. 2 doc 55,5 2014.12.04 419
oświadczenie z art. 24 zał. nr 3 doc 67,0 2014.12.04 423
pozwolenie na budowę - zał. nr 19 pdf 1467,0 2014.12.04 483
Projekt budowlany inst. elekt. zał. nr 11 pdf 11183,3 2014.12.04 513
przedmiar elektryka zał. nr 17 pdf 921,4 2014.12.04 452
przedmiar elektryka zał. nr 17a pdf 3498,2 2014.12.04 489
Przedmiar rob. budowlane zał nr 16 pdf 634,5 2014.12.04 429
przedmiar wod.-kan. c.o. - zał nr 18 pdf 6410,8 2014.12.04 452
SST inst. elekt. zał nr 14 pdf 127,3 2014.12.04 458
SST inst. sanitarna zał. nr 15 pdf 297,6 2014.12.04 436
SST roboty budowlane zał. nr 13 pdf 1019,8 2014.12.04 452
TRZEPOWO świetlica zip 27062,6 2014.12.04 481
wykaz osób zał. nr 5 doc 58,5 2014.12.04 410
wykaz robót zał. nr 4 doc 61,0 2014.12.04 405
wzór umowy zał. nr 6 doc 202,0 2014.12.04 451

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 13,8 2014.12.15 373

Pobierz wszystkie dokumenty