Szczegóły ogłoszenia

ZP/3487/1/D/14

"dostawa pojemników do segregacji odpadów dla jednostek UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 11,0 2014.09.18 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP3487.1D14 doc 125,0 2014.09.18 350

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy doc 44,0 2014.09.18 389
Załącznik 2 - Formularz cenowy doc 67,0 2014.09.18 393
Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 35,5 2014.09.18 384
Załącznik 4 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,5 2014.09.18 411
Załącznik 5 - Istotne postanowienia umowy doc 87,5 2014.09.18 399
Załącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia doc 345,5 2014.09.18 407
Załącznik A xls 50,0 2014.09.18 436

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 293,4 2014.09.23 366

Pobierz wszystkie dokumenty