Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/9/14

"Rozbiórka baraków znajdujących się na terenie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 194413-2014 html 20,0 2014-09-11 533

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2167,5 2014-09-11 494

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis arch.MW + MR_14.VII.2014. pdf 125,5 2014-09-11 859
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis konstr - 31.VII.2014 (1) pdf 72,8 2014-09-11 699
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis zieleni 14.VII2014 pdf 51,3 2014-09-11 612
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_01 pdf 198,9 2014-09-11 622
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_02 pdf 1078,3 2014-09-11 634
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_03 pdf 492,4 2014-09-11 614
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_04 pdf 349,6 2014-09-11 620
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_05 pdf 1040,6 2014-09-11 610
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_06 pdf 466,8 2014-09-11 622
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_07 pdf 317,1 2014-09-11 608
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_01 pdf 564,8 2014-09-11 596
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_02 pdf 496,0 2014-09-11 601
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_03 pdf 74,1 2014-09-11 646
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_Z_01 pdf 410,4 2014-09-11 640
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_01 pdf 1018,7 2014-09-11 618
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_02 pdf 704,6 2014-09-11 608
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_03 pdf 455,3 2014-09-11 615
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_04 pdf 389,0 2014-09-11 609
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_05 pdf 162,3 2014-09-11 596
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_06 pdf 418,6 2014-09-11 591
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_07 pdf 213,1 2014-09-11 594
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_OPIS pdf 352,4 2014-09-11 729
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-01 CO pdf 83,0 2014-09-11 812
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-02 WOD-KAN pdf 87,9 2014-09-11 850
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-03 WĘZEŁ CIEPLNY pdf 87,8 2014-09-11 921
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-04 WENTYLACJA pdf 77,0 2014-09-11 780
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_ST str tyt pdf 33,6 2014-09-11 650
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_ST WYMAGANIA OGÓLNE pdf 178,9 2014-09-11 601
Zał. nr 14 do SIWZ#Informacja BIOZ ELEK pdf 77,4 2014-09-11 641
Zał. nr 14 do SIWZ#opis_elektryka_14.VII. 2014 pdf 273,1 2014-09-11 650
Zał. nr 14 do SIWZ#STWiOR elektryczny 2 pdf 108,0 2014-09-11 629
Zał. nr 14 do SIWZ#STWiOR_BUDOWLANKA - 17.VII.2014 pdf 82,4 2014-09-11 643
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża budowlana pdf 47,9 2014-09-11 635
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża elektryczna pdf 41,7 2014-09-11 764
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża sanitarna (NIEAKTUALNY) pdf 51,2 2014-09-11 497
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2003,0 2014-09-11 609
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót doc 39,5 2014-09-11 600
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób doc 40,0 2014-09-11 584
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,0 2014-09-11 620
Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela robót rozbiórkowych wraz z ich wyceną xls 31,5 2014-09-11 589
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 75,0 2014-09-11 627
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 43,5 2014-09-11 603
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy doc 123,5 2014-09-11 588
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 27,0 2014-09-11 603
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2014-09-11 592
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,0 2014-09-11 591
Załącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów innych) doc 25,0 2014-09-11 593
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,0 2014-09-11 586

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,0 2014-09-12 481
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża sanitarna (ZMIENIONY w dniu 2014-09-12) pdf 169,6 2014-09-12 489

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 33,5 2014-09-18 482
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1971,5 2014-09-11 632

Pobierz wszystkie dokumenty