Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/9/14

"Rozbiórka baraków znajdujących się na terenie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 194413-2014 html 20,0 2014-09-11 588

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2167,5 2014-09-11 557

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis arch.MW + MR_14.VII.2014. pdf 125,5 2014-09-11 986
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis konstr - 31.VII.2014 (1) pdf 72,8 2014-09-11 791
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_opis zieleni 14.VII2014 pdf 51,3 2014-09-11 676
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_01 pdf 198,9 2014-09-11 684
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_02 pdf 1078,3 2014-09-11 690
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_03 pdf 492,4 2014-09-11 661
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_04 pdf 349,6 2014-09-11 675
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_05 pdf 1040,6 2014-09-11 662
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_06 pdf 466,8 2014-09-11 684
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_A_07 pdf 317,1 2014-09-11 660
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_01 pdf 564,8 2014-09-11 651
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_02 pdf 496,0 2014-09-11 660
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_E_03 pdf 74,1 2014-09-11 709
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PBR_Z_01 pdf 410,4 2014-09-11 705
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_01 pdf 1018,7 2014-09-11 675
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_02 pdf 704,6 2014-09-11 664
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_03 pdf 455,3 2014-09-11 675
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_04 pdf 389,0 2014-09-11 657
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_05 pdf 162,3 2014-09-11 656
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_06 pdf 418,6 2014-09-11 646
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_07 pdf 213,1 2014-09-11 658
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_OPIS pdf 352,4 2014-09-11 812
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-01 CO pdf 83,0 2014-09-11 932
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-02 WOD-KAN pdf 87,9 2014-09-11 986
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-03 WĘZEŁ CIEPLNY pdf 87,8 2014-09-11 1089
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_SST-04 WENTYLACJA pdf 77,0 2014-09-11 998
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_ST str tyt pdf 33,6 2014-09-11 704
Zał. nr 14 do SIWZ#BN_PRB_IS_ST WYMAGANIA OGÓLNE pdf 178,9 2014-09-11 661
Zał. nr 14 do SIWZ#Informacja BIOZ ELEK pdf 77,4 2014-09-11 721
Zał. nr 14 do SIWZ#opis_elektryka_14.VII. 2014 pdf 273,1 2014-09-11 708
Zał. nr 14 do SIWZ#STWiOR elektryczny 2 pdf 108,0 2014-09-11 711
Zał. nr 14 do SIWZ#STWiOR_BUDOWLANKA - 17.VII.2014 pdf 82,4 2014-09-11 728
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża budowlana pdf 47,9 2014-09-11 713
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża elektryczna pdf 41,7 2014-09-11 903
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża sanitarna (NIEAKTUALNY) pdf 51,2 2014-09-11 567
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2003,0 2014-09-11 669
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót doc 39,5 2014-09-11 666
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób doc 40,0 2014-09-11 644
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,0 2014-09-11 677
Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela robót rozbiórkowych wraz z ich wyceną xls 31,5 2014-09-11 657
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 75,0 2014-09-11 681
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 43,5 2014-09-11 665
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy doc 123,5 2014-09-11 644
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 27,0 2014-09-11 659
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2014-09-11 655
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,0 2014-09-11 658
Załącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów innych) doc 25,0 2014-09-11 648
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,0 2014-09-11 653

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,0 2014-09-12 534
Zał. nr 15 do SIWZ#Przedmiar robót branża sanitarna (ZMIENIONY w dniu 2014-09-12) pdf 169,6 2014-09-12 554

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 33,5 2014-09-18 539
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1971,5 2014-09-11 687

Pobierz wszystkie dokumenty