Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/8/14

"Wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu Biblioteki Narodowej w Warszawie od strony al. Niepodległości - etap I"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 181187-2014 html 21,9 2014-08-22 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2188,0 2014-08-22 362

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 14 do SIWZ#01#BNO OPIS TECHNICZNY pdf 369,0 2014-08-22 780
Zał. nr 14 do SIWZ#02#BNO PBW PZT PL SI 1- PLAN OŚWIETLENIA Stan istniejący pdf 1295,6 2014-08-22 562
Zał. nr 14 do SIWZ#03#BNO PBW PZT PL SP 2 - PLAN OŚWIETLENIA Stan projektowa pdf 2225,5 2014-08-22 585
Zał. nr 14 do SIWZ#04#BNO PBW SBO ZI 3- Schemat blokowy instal oświetlenia d pdf 1197,3 2014-08-22 587
Zał. nr 14 do SIWZ#05#BNO PBW SBO ZII 4 - Schemat blokowy instal oświetlenia pdf 1434,5 2014-08-22 542
Zał. nr 14 do SIWZ#06#BNO PBW SBO ZIII 5 - Schemat blokowy instal oświetleni pdf 830,5 2014-08-22 549
Zał. nr 14 do SIWZ#07#BNO PBW SBO Z 6 - Schemat blokowy instalal oświetlenia pdf 826,8 2014-08-22 578
Zał. nr 14 do SIWZ#08#BNO PBW SIR ZI 7 - Schemat ideowy TO-ZI pdf 555,4 2014-08-22 571
Zał. nr 14 do SIWZ#09#BNO PBW SIR ZII 8 - Schemat ideowy TO-ZII pdf 556,9 2014-08-22 569
Zał. nr 14 do SIWZ#10#BNO PBW SIR ZIII 9 - Schemat ideowy TO-ZIII pdf 558,5 2014-08-22 564
Zał. nr 14 do SIWZ#11#BNO PBW SIR Z 10 - Schemat ideowy TO-Z pdf 608,3 2014-08-22 579
Zał. nr 14 do SIWZ#12#Przedmiar robót - Oświetlenie terenu BN pdf 66,9 2014-08-22 705
Zał. nr 14 do SIWZ#13#STWIOR pdf 5200,7 2014-08-22 619
Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz oferty doc 72,5 2014-08-22 566
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót doc 40,0 2014-08-22 537
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób doc 56,0 2014-08-22 553
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do umowy doc 1974,5 2014-08-22 557
Załącznik nr 14 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej doc 32,5 2014-08-22 543
Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela robót urządzeń i instalacji wraz z wyceną xls 35,0 2014-08-22 560
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 53,0 2014-08-22 595
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 43,5 2014-08-22 563
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 125,5 2014-08-22 577
Załącznik nr 5a do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urzadzeń materiałów doc 51,0 2014-08-22 554
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach doc 26,5 2014-08-22 534
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2014-08-22 528
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 24,5 2014-08-22 566
Załącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów innych) doc 25,0 2014-08-22 518
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,0 2014-08-22 546

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ doc 30,0 2014-09-02 443

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 29,0 2014-08-29 442
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1971,5 2014-08-22 575

Pobierz wszystkie dokumenty