Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/8/14

"Wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu Biblioteki Narodowej w Warszawie od strony al. Niepodległości - etap I"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 181187-2014 html 21,9 2014-08-22 571

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2188,0 2014-08-22 425

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 14 do SIWZ#01#BNO OPIS TECHNICZNY pdf 369,0 2014-08-22 914
Zał. nr 14 do SIWZ#02#BNO PBW PZT PL SI 1- PLAN OŚWIETLENIA Stan istniejący pdf 1295,6 2014-08-22 645
Zał. nr 14 do SIWZ#03#BNO PBW PZT PL SP 2 - PLAN OŚWIETLENIA Stan projektowa pdf 2225,5 2014-08-22 661
Zał. nr 14 do SIWZ#04#BNO PBW SBO ZI 3- Schemat blokowy instal oświetlenia d pdf 1197,3 2014-08-22 663
Zał. nr 14 do SIWZ#05#BNO PBW SBO ZII 4 - Schemat blokowy instal oświetlenia pdf 1434,5 2014-08-22 619
Zał. nr 14 do SIWZ#06#BNO PBW SBO ZIII 5 - Schemat blokowy instal oświetleni pdf 830,5 2014-08-22 628
Zał. nr 14 do SIWZ#07#BNO PBW SBO Z 6 - Schemat blokowy instalal oświetlenia pdf 826,8 2014-08-22 656
Zał. nr 14 do SIWZ#08#BNO PBW SIR ZI 7 - Schemat ideowy TO-ZI pdf 555,4 2014-08-22 653
Zał. nr 14 do SIWZ#09#BNO PBW SIR ZII 8 - Schemat ideowy TO-ZII pdf 556,9 2014-08-22 652
Zał. nr 14 do SIWZ#10#BNO PBW SIR ZIII 9 - Schemat ideowy TO-ZIII pdf 558,5 2014-08-22 650
Zał. nr 14 do SIWZ#11#BNO PBW SIR Z 10 - Schemat ideowy TO-Z pdf 608,3 2014-08-22 655
Zał. nr 14 do SIWZ#12#Przedmiar robót - Oświetlenie terenu BN pdf 66,9 2014-08-22 799
Zał. nr 14 do SIWZ#13#STWIOR pdf 5200,7 2014-08-22 783
Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz oferty doc 72,5 2014-08-22 643
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót doc 40,0 2014-08-22 610
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób doc 56,0 2014-08-22 644
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do umowy doc 1974,5 2014-08-22 642
Załącznik nr 14 do SIWZ - Zestawienie dokumentacji projektowej doc 32,5 2014-08-22 622
Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela robót urządzeń i instalacji wraz z wyceną xls 35,0 2014-08-22 643
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 53,0 2014-08-22 696
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny doc 43,5 2014-08-22 640
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 125,5 2014-08-22 658
Załącznik nr 5a do SIWZ - Wniosek o zatwierdzenie urzadzeń materiałów doc 51,0 2014-08-22 636
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach doc 26,5 2014-08-22 617
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2014-08-22 612
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 24,5 2014-08-22 677
Załącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów innych) doc 25,0 2014-08-22 599
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 34,0 2014-08-22 624

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ doc 30,0 2014-09-02 522

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 29,0 2014-08-29 523
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców doc 1971,5 2014-08-22 663

Pobierz wszystkie dokumenty