Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/14

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, aranżacji i remontu nawierzchni oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253552-2014 html 30,1 2014.07.29 831

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 534,5 2014.07.29 756

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 14 do SIWZ#1#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - PR pdf 72,1 2014.07.29 908
Zał. 14 do SIWZ#10#Wymiana i renowacja elementów zewnętrznych - balustrada - pdf 47,9 2014.07.29 847
Zał. 14 do SIWZ#11#Wymiana stolarki okiennej drewnianej - PR pdf 71,9 2014.07.29 848
Zał. 14 do SIWZ#2#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - zieleń - PR pdf 47,2 2014.07.29 1062
Zał. 14 do SIWZ#3#Elewacja BEZ FASADY - PR pdf 93,9 2014.07.29 848
Zał. 14 do SIWZ#4#Konserwacja cokołu pod rzeźbę Corvinus - PR pdf 21,8 2014.07.29 780
Zał. 14 do SIWZ#5#Platforma Pałac inst elektryczne - PR pdf 51,9 2014.07.29 762
Zał. 14 do SIWZ#6#Prace konserwatorskie rzeźby, tympanon - PR pdf 25,3 2014.07.29 778
Zał. 14 do SIWZ#7#Prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego - PR pdf 34,3 2014.07.29 957
Zał. 14 do SIWZ#8#Prace montażowe przy rzeźbie Corvinus -PR pdf 41,4 2014.07.29 944
Zał. 14 do SIWZ#9#Rozebranie i odtworzenie schodów - PR pdf 168,5 2014.07.29 910
Zał.13 do SIWZ#1.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 6126,3 2014.07.29 906
Zał.13 do SIWZ#1.2. Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 163,3 2014.07.29 726
Zał.13 do SIWZ#1.3. Rys. nr 1 Elewacja frontowa - Zakres prac pdf 491,6 2014.07.29 805
Zał.13 do SIWZ#1.4. Rys. nr 2 Rzut tarasu - lewe skrzydło pdf 116,9 2014.07.29 770
Zał.13 do SIWZ#1.5. Rys. nr 3 Rzut tarasu - prawe skrzydło pdf 117,2 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#1.6. Rys. nr 4 Przekrój tarasu A-A pdf 133,0 2014.07.29 771
Zał.13 do SIWZ#1.7. Rys. nr 5 Przekrój tarasu B-B pdf 132,2 2014.07.29 768
Zał.13 do SIWZ#1.8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PDF 353,2 2014.07.29 825
Zał.13 do SIWZ#2.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 1195,1 2014.07.29 763
Zał.13 do SIWZ#2.2. ANALIZA KONSERWATORSKA pdf 2115,4 2014.07.29 1565
Zał.13 do SIWZ#2.3. RYSUNKI Inwentaryzacja pdf 3330,1 2014.07.29 744
Zał.13 do SIWZ#2.4. RYSUNKI Projekt pdf 5195,8 2014.07.29 779
Zał.13 do SIWZ#2.5. RZUTY stan istniejący pdf 5580,3 2014.07.29 747
Zał.13 do SIWZ#2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 311,0 2014.07.29 837
Zał.13 do SIWZ#3.1.1. Strona tytułowa pdf 78,4 2014.07.29 787
Zał.13 do SIWZ#3.1.2. OPIS REMONTU ELEWACJI pdf 313,3 2014.07.29 1015
Zał.13 do SIWZ#3.1.3. Ikonografia_m pdf 4806,0 2014.07.29 878
Zał.13 do SIWZ#3.1.4. Wyniki badań specjalistycznych pdf 832,9 2014.07.29 727
Zał.13 do SIWZ#3.1.5. OPINIA_Techniczna pdf 115,4 2014.07.29 938
Zał.13 do SIWZ#3.1.6. Wyniki badań biologicznych pdf 1766,8 2014.07.29 847
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.11.12 jpg 1384,1 2014.07.29 802
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.13.14 jpg 1551,6 2014.07.29 861
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.15.16 jpg 1658,6 2014.07.29 807
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.17.18 jpg 1499,1 2014.07.29 835
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.19.20 pdf 107,1 2014.07.29 749
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.9.10 jpg 1297,2 2014.07.29 821
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 1.2 jpg 1216,4 2014.07.29 821
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 3, 4 jpg 1186,0 2014.07.29 805
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 5, 6 jpg 1321,2 2014.07.29 824
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 7.8 jpg 1389,8 2014.07.29 798
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.SPISFO1 JPG 966,7 2014.07.29 814
Zał.13 do SIWZ#3.2.1. rys nr 1 - SYTUACJA pdf 774,3 2014.07.29 745
Zał.13 do SIWZ#3.2.10.rys nr 10 - zakres prac - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3, pdf 668,6 2014.07.29 733
Zał.13 do SIWZ#3.2.11.rys nr 11- zakres prac - ELEWACJA ZACHODNIA - ogrod pdf 7096,8 2014.07.29 748
Zał.13 do SIWZ#3.2.12.rys nr 12- zakres prac - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 472,1 2014.07.29 728
Zał.13 do SIWZ#3.2.13.rys nr 13 - zakres prac na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 774,7 2014.07.29 743
Zał.13 do SIWZ#3.2.14.rys nr 14 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8- pdf 696,6 2014.07.29 720
Zał.13 do SIWZ#3.2.15.rys nr 15 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 465,4 2014.07.29 723
Zał.13 do SIWZ#3.2.16. rys nr 16 - zakres prac - KOLORYSTYKA PRZEKROJE 1-1 pdf 585,2 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#3.2.17.rys nr 17 - kolorystyka - ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 653,4 2014.07.29 779
Zał.13 do SIWZ#3.2.18.rys nr 18 - kolorystyka - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 416,8 2014.07.29 751
Zał.13 do SIWZ#3.2.19.rys nr 19 - kolorystyka - ELEWACJA ZACHODNIA - ogro pdf 6464,3 2014.07.29 758
Zał.13 do SIWZ#3.2.2. rys nr 2 - stan istniejący - ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 847,4 2014.07.29 748
Zał.13 do SIWZ#3.2.20.rys nr 20 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8 pdf 637,7 2014.07.29 735
Zał.13 do SIWZ#3.2.21.rys nr 21 - kolorystyka na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 662,0 2014.07.29 777
Zał.13 do SIWZ#3.2.22.rys nr 22 - kolorystyka - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 405,4 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#3.2.3. rys nr 3 - stan istniejący - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3- pdf 698,1 2014.07.29 723
Zał.13 do SIWZ#3.2.4. rys nr 4 - stan istniejący - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 548,4 2014.07.29 730
Zał.13 do SIWZ#3.2.5. rys nr 5 - stan istniejący - ELEWACJA ZACHODNIA - ogr pdf 6934,3 2014.07.29 740
Zał.13 do SIWZ#3.2.6. rys nr 6 - stan istniejący - PRZEKROJE 5-5, 6-6, 7- pdf 778,7 2014.07.29 728
Zał.13 do SIWZ#3.2.7. rys nr 7 - stan istniejący - ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 847,9 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#3.2.8. rys nr 8 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 541,5 2014.07.29 742
Zał.13 do SIWZ#3.2.9. rys nr 9 - zakres prac na ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 768,5 2014.07.29 744
Zał.13 do SIWZ#3.3.1 elew ogrodowa pdf 1826,9 2014.07.29 745
Zał.13 do SIWZ#3.3.2. elew południowa pdf 960,7 2014.07.29 735
Zał.13 do SIWZ#3.3.3.elew północna pdf 1000,1 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#3.4.1. SST_przygotowanie placu budow doc 64,0 2014.07.29 756
Zał.13 do SIWZ#3.4.2. ST_wymagania ogólne doc 192,5 2014.07.29 743
Zał.13 do SIWZ#3.4.3. SST_konserwacja kamienia doc 89,5 2014.07.29 916
Zał.13 do SIWZ#3.4.4. SST_obrobki blacharskie doc 90,5 2014.07.29 874
Zał.13 do SIWZ#3.4.5. SST_roboty malarskie doc 148,0 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#3.4.6. SST_naprawa i renowacja scian zewnetrznych doc 97,5 2014.07.29 785
Zał.13 do SIWZ#4.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA pdf 476,6 2014.07.29 847
Zał.13 do SIWZ#4.1.10. rys. nr 8 S2 3 A sch płn rzut PROJEKT pdf 538,0 2014.07.29 706
Zał.13 do SIWZ#4.1.11. rys. nr 9 S2 4 A sch płn S2 przekrój PROJEKT pdf 464,3 2014.07.29 732
Zał.13 do SIWZ#4.1.12. rys. nr 10 S2 5 A sch płn S2 elewacje PROJEKT pdf 363,2 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#4.1.13. rys. nr 11 S3 1 i sch płn S3 rzut i przekrój ISTNIEJ pdf 417,8 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#4.1.14. rys. nr 12 S3 2 i sch płn S3 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 659,5 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#4.1.15. rys. nr 13 S3 3 A sch płn S3 rzut schodów PROJEKT pdf 628,0 2014.07.29 734
Zał.13 do SIWZ#4.1.16. rys. nr 14 S3 4 A sch płn S3 przekroje PROJEKT pdf 490,2 2014.07.29 703
Zał.13 do SIWZ#4.1.17. rys. nr 15 S3 5 A sch płn S3 elewacja PROJEKT pdf 368,5 2014.07.29 710
Zał.13 do SIWZ#4.1.18. rys. nr 16 S4 1 i sch płd S4 rzut przekroje ISTNIEJĄC pdf 395,9 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#4.1.19. rys. nr 17 S4 2 i sch płd S4 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 669,7 2014.07.29 702
Zał.13 do SIWZ#4.1.2. rys. nr 0_A PLAN SYTUACYJNY JPG 57491,0 2014.07.29 838
Zał.13 do SIWZ#4.1.20. rys. nr 18 S4 3 A schody płd S4 rzut PROJEKT pdf 900,6 2014.07.29 715
Zał.13 do SIWZ#4.1.21. rys. nr 18a S4 3a A sch płd S4 rzut materiały PROJEK pdf 1174,4 2014.07.29 708
Zał.13 do SIWZ#4.1.22. rys. nr 19 S4 4A sch płd S4 przekroje PROJEKT pdf 773,6 2014.07.29 721
Zał.13 do SIWZ#4.1.23. rys. nr 20 S4 5 A schody płd elewacje PROJEKT pdf 732,2 2014.07.29 728
Zał.13 do SIWZ#4.1.24. STWIOR Architektura pdf 759,3 2014.07.29 762
Zał.13 do SIWZ#4.1.3. rys. nr 1 S1 1 i sch zach S1 rzut i przekrój pdf 393,2 2014.07.29 704
Zał.13 do SIWZ#4.1.4. rys. nr 2 S1 2 i sch zach S1 elewacja pdf 675,7 2014.07.29 696
Zał.13 do SIWZ#4.1.5. rys. nr 3 S1 3 A sch zach S1 rzut PROJEKT pdf 594,2 2014.07.29 695
Zał.13 do SIWZ#4.1.6. rys. nr 4_S1_4_A sch zach S1 przekroje PROJEKT pdf 549,1 2014.07.29 709
Zał.13 do SIWZ#4.1.7. rys. nr 5 S1 5 i sch zach S1 elewacja PROJEKT pdf 489,8 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#4.1.8. rys. nr 6 S2 1 i sch płn rzut i przekrój ISTNIEJĄCY pdf 356,8 2014.07.29 693
Zał.13 do SIWZ#4.1.9. rys. nr 7 S2 2 i sch płn elewacja ISTNIEJĄCY pdf 667,7 2014.07.29 757
Zał.13 do SIWZ#4.2.1. CZĘŚĆ OPISOWA Instal Elektr pdf 324,5 2014.07.29 796
Zał.13 do SIWZ#4.2.2. schemat zasilania platformy pdf 215,6 2014.07.29 703
Zał.13 do SIWZ#4.2.3. rys. E-1 plan inst elektr rzut schodów, platf i podsz pdf 130,7 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#4.2.4. rys. E-2 plan inst elektr schemay rozdzielnica tep pdf 48,2 2014.07.29 718
Zał.13 do SIWZ#4.2.5. rys. E-3 plan inst elektr linia zasilaj rzut piwnicy pdf 81,1 2014.07.29 705
Zał.13 do SIWZ#4.2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne pdf 184,7 2014.07.29 896
Zał.13 do SIWZ#4.3.1. OPIS TECHNICZNY pdf 92,8 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#4.3.2. rys. nr k-01 SCHODY S1-S4 szalunek pdf 159,4 2014.07.29 721
Zał.13 do SIWZ#4.3.3. rys. nr k-02 SCHODY S1-S4 zbrojenie pdf 217,0 2014.07.29 704
Zał.13 do SIWZ#4.4.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 2904,5 2014.07.29 732
Zał.13 do SIWZ#4.4.2. rys. nr 1 SYSTEM ODWODNIENIA PLATFORMY pdf 436,3 2014.07.29 706
Zał.13 do SIWZ#4.4.3. rys. nr 2 PODSZYBIE Przekrój A-A i Przekrój C-C pdf 627,7 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#4.4.4. rys. nr 3 PODSZYBIE Przekrój B-B i Przekrój D-D pdf 629,7 2014.07.29 691
Zał.13 do SIWZ#5.1. PROJEKT strona tytułowa pdf 69,0 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#5.2. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 630,7 2014.07.29 1461
Zał.13 do SIWZ#5.3. Rys. nr 1 Inwentaryzacja i projekt rozbiórek PDF 392,7 2014.07.29 708
Zał.13 do SIWZ#5.4. Rys. nr 2 Inwentaryzacja zieleni i gosp drzewstanem pdf 168,9 2014.07.29 721
Zał.13 do SIWZ#5.5. Rys. nr 3 Nawierzchnie -plan pdf 509,6 2014.07.29 731
Zał.13 do SIWZ#5.6. Rys. nr 4 Nawierzchnie -przekroje pdf 428,1 2014.07.29 708
Zał.13 do SIWZ#5.7. Rys. nr 5 Zieleń pdf 186,6 2014.07.29 725
Zał.13 do SIWZ#5.8. SPECYFIKACJA nawierzch i zielen pdf 243,0 2014.07.29 818
Zał.13 do SIWZ#6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH pdf 4136,0 2014.07.29 784
Zał.13 do SIWZ#6.2. ZDJĘCIE CORVINUSA pdf 638,1 2014.07.29 705
Zał.13 do SIWZ#7.1. Ekspertyza konstruktorska dekoracji rzeźbiarskiej (druk) pdf 4182,4 2014.07.29 872
Zał.13 do SIWZ#7.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYMPANON pdf 5359,4 2014.07.29 1168
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Tabela robót wraz z ich wyceną xls 2002,5 2014.07.29 833
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2000,5 2014.07.29 733
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 2009,0 2014.07.29 729
Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz osób-doświadczenie doc 2007,5 2014.07.29 747
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2014.07.29 743
Załącznik nr 13 do SIWZ# -Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową pdf 276,2 2014.07.29 776
Załącznik nr 14 do SIWZ# - Zestawienie przedmiarów robót wraz z przedmiarami robót pdf 233,2 2014.07.29 794
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 345,7 2014.07.29 1031
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny pdf 113,6 2014.07.29 762
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy pdf 442,8 2014.07.29 777
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów pdf 481,1 2014.07.29 750
Załącznik nr 4b - Protokół odbioru zaawansowania robót pdf 191,6 2014.07.29 801
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje o formalnościach (przed podpisaniem umowy) pdf 245,9 2014.07.29 703
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1973,5 2014.07.29 701
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2014.07.29 707
Załącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów z art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2014.07.29 716
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,5 2014.07.29 742
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 1998,5 2014.07.29 758

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1975,5 2014.08.07 657

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiajacego za zapytania do treści SIWZ doc 1991,5 2014.08.11 621
Odpowiedź Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy dot. przedłużenia terminu składania ofert doc 1973,5 2014.08.12 605
Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie doc 1975,0 2014.08.07 640

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1974,0 2014.08.07 624
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców pdf 288,0 2014.07.29 755

Pobierz wszystkie dokumenty