Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/14

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, aranżacji i remontu nawierzchni oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253552-2014 html 30,1 2014-07-29 781

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 534,5 2014-07-29 714

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 14 do SIWZ#1#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - PR pdf 72,1 2014-07-29 852
Zał. 14 do SIWZ#10#Wymiana i renowacja elementów zewnętrznych - balustrada - pdf 47,9 2014-07-29 781
Zał. 14 do SIWZ#11#Wymiana stolarki okiennej drewnianej - PR pdf 71,9 2014-07-29 786
Zał. 14 do SIWZ#2#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - zieleń - PR pdf 47,2 2014-07-29 938
Zał. 14 do SIWZ#3#Elewacja BEZ FASADY - PR pdf 93,9 2014-07-29 793
Zał. 14 do SIWZ#4#Konserwacja cokołu pod rzeźbę Corvinus - PR pdf 21,8 2014-07-29 717
Zał. 14 do SIWZ#5#Platforma Pałac inst elektryczne - PR pdf 51,9 2014-07-29 716
Zał. 14 do SIWZ#6#Prace konserwatorskie rzeźby, tympanon - PR pdf 25,3 2014-07-29 720
Zał. 14 do SIWZ#7#Prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego - PR pdf 34,3 2014-07-29 878
Zał. 14 do SIWZ#8#Prace montażowe przy rzeźbie Corvinus -PR pdf 41,4 2014-07-29 856
Zał. 14 do SIWZ#9#Rozebranie i odtworzenie schodów - PR pdf 168,5 2014-07-29 765
Zał.13 do SIWZ#1.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 6126,3 2014-07-29 839
Zał.13 do SIWZ#1.2. Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 163,3 2014-07-29 682
Zał.13 do SIWZ#1.3. Rys. nr 1 Elewacja frontowa - Zakres prac pdf 491,6 2014-07-29 746
Zał.13 do SIWZ#1.4. Rys. nr 2 Rzut tarasu - lewe skrzydło pdf 116,9 2014-07-29 705
Zał.13 do SIWZ#1.5. Rys. nr 3 Rzut tarasu - prawe skrzydło pdf 117,2 2014-07-29 711
Zał.13 do SIWZ#1.6. Rys. nr 4 Przekrój tarasu A-A pdf 133,0 2014-07-29 729
Zał.13 do SIWZ#1.7. Rys. nr 5 Przekrój tarasu B-B pdf 132,2 2014-07-29 715
Zał.13 do SIWZ#1.8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PDF 353,2 2014-07-29 780
Zał.13 do SIWZ#2.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 1195,1 2014-07-29 712
Zał.13 do SIWZ#2.2. ANALIZA KONSERWATORSKA pdf 2115,4 2014-07-29 1414
Zał.13 do SIWZ#2.3. RYSUNKI Inwentaryzacja pdf 3330,1 2014-07-29 698
Zał.13 do SIWZ#2.4. RYSUNKI Projekt pdf 5195,8 2014-07-29 735
Zał.13 do SIWZ#2.5. RZUTY stan istniejący pdf 5580,3 2014-07-29 698
Zał.13 do SIWZ#2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 311,0 2014-07-29 767
Zał.13 do SIWZ#3.1.1. Strona tytułowa pdf 78,4 2014-07-29 735
Zał.13 do SIWZ#3.1.2. OPIS REMONTU ELEWACJI pdf 313,3 2014-07-29 936
Zał.13 do SIWZ#3.1.3. Ikonografia_m pdf 4806,0 2014-07-29 826
Zał.13 do SIWZ#3.1.4. Wyniki badań specjalistycznych pdf 832,9 2014-07-29 686
Zał.13 do SIWZ#3.1.5. OPINIA_Techniczna pdf 115,4 2014-07-29 850
Zał.13 do SIWZ#3.1.6. Wyniki badań biologicznych pdf 1766,8 2014-07-29 799
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.11.12 jpg 1384,1 2014-07-29 765
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.13.14 jpg 1551,6 2014-07-29 783
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.15.16 jpg 1658,6 2014-07-29 767
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.17.18 jpg 1499,1 2014-07-29 791
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.19.20 pdf 107,1 2014-07-29 708
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.9.10 jpg 1297,2 2014-07-29 769
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 1.2 jpg 1216,4 2014-07-29 772
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 3, 4 jpg 1186,0 2014-07-29 760
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 5, 6 jpg 1321,2 2014-07-29 766
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 7.8 jpg 1389,8 2014-07-29 755
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.SPISFO1 JPG 966,7 2014-07-29 761
Zał.13 do SIWZ#3.2.1. rys nr 1 - SYTUACJA pdf 774,3 2014-07-29 685
Zał.13 do SIWZ#3.2.10.rys nr 10 - zakres prac - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3, pdf 668,6 2014-07-29 694
Zał.13 do SIWZ#3.2.11.rys nr 11- zakres prac - ELEWACJA ZACHODNIA - ogrod pdf 7096,8 2014-07-29 701
Zał.13 do SIWZ#3.2.12.rys nr 12- zakres prac - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 472,1 2014-07-29 684
Zał.13 do SIWZ#3.2.13.rys nr 13 - zakres prac na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 774,7 2014-07-29 694
Zał.13 do SIWZ#3.2.14.rys nr 14 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8- pdf 696,6 2014-07-29 673
Zał.13 do SIWZ#3.2.15.rys nr 15 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 465,4 2014-07-29 677
Zał.13 do SIWZ#3.2.16. rys nr 16 - zakres prac - KOLORYSTYKA PRZEKROJE 1-1 pdf 585,2 2014-07-29 705
Zał.13 do SIWZ#3.2.17.rys nr 17 - kolorystyka - ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 653,4 2014-07-29 714
Zał.13 do SIWZ#3.2.18.rys nr 18 - kolorystyka - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 416,8 2014-07-29 709
Zał.13 do SIWZ#3.2.19.rys nr 19 - kolorystyka - ELEWACJA ZACHODNIA - ogro pdf 6464,3 2014-07-29 716
Zał.13 do SIWZ#3.2.2. rys nr 2 - stan istniejący - ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 847,4 2014-07-29 706
Zał.13 do SIWZ#3.2.20.rys nr 20 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8 pdf 637,7 2014-07-29 690
Zał.13 do SIWZ#3.2.21.rys nr 21 - kolorystyka na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 662,0 2014-07-29 736
Zał.13 do SIWZ#3.2.22.rys nr 22 - kolorystyka - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 405,4 2014-07-29 653
Zał.13 do SIWZ#3.2.3. rys nr 3 - stan istniejący - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3- pdf 698,1 2014-07-29 672
Zał.13 do SIWZ#3.2.4. rys nr 4 - stan istniejący - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 548,4 2014-07-29 689
Zał.13 do SIWZ#3.2.5. rys nr 5 - stan istniejący - ELEWACJA ZACHODNIA - ogr pdf 6934,3 2014-07-29 696
Zał.13 do SIWZ#3.2.6. rys nr 6 - stan istniejący - PRZEKROJE 5-5, 6-6, 7- pdf 778,7 2014-07-29 683
Zał.13 do SIWZ#3.2.7. rys nr 7 - stan istniejący - ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 847,9 2014-07-29 682
Zał.13 do SIWZ#3.2.8. rys nr 8 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 541,5 2014-07-29 699
Zał.13 do SIWZ#3.2.9. rys nr 9 - zakres prac na ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 768,5 2014-07-29 706
Zał.13 do SIWZ#3.3.1 elew ogrodowa pdf 1826,9 2014-07-29 692
Zał.13 do SIWZ#3.3.2. elew południowa pdf 960,7 2014-07-29 670
Zał.13 do SIWZ#3.3.3.elew północna pdf 1000,1 2014-07-29 688
Zał.13 do SIWZ#3.4.1. SST_przygotowanie placu budow doc 64,0 2014-07-29 711
Zał.13 do SIWZ#3.4.2. ST_wymagania ogólne doc 192,5 2014-07-29 676
Zał.13 do SIWZ#3.4.3. SST_konserwacja kamienia doc 89,5 2014-07-29 860
Zał.13 do SIWZ#3.4.4. SST_obrobki blacharskie doc 90,5 2014-07-29 740
Zał.13 do SIWZ#3.4.5. SST_roboty malarskie doc 148,0 2014-07-29 705
Zał.13 do SIWZ#3.4.6. SST_naprawa i renowacja scian zewnetrznych doc 97,5 2014-07-29 739
Zał.13 do SIWZ#4.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA pdf 476,6 2014-07-29 794
Zał.13 do SIWZ#4.1.10. rys. nr 8 S2 3 A sch płn rzut PROJEKT pdf 538,0 2014-07-29 669
Zał.13 do SIWZ#4.1.11. rys. nr 9 S2 4 A sch płn S2 przekrój PROJEKT pdf 464,3 2014-07-29 684
Zał.13 do SIWZ#4.1.12. rys. nr 10 S2 5 A sch płn S2 elewacje PROJEKT pdf 363,2 2014-07-29 671
Zał.13 do SIWZ#4.1.13. rys. nr 11 S3 1 i sch płn S3 rzut i przekrój ISTNIEJ pdf 417,8 2014-07-29 656
Zał.13 do SIWZ#4.1.14. rys. nr 12 S3 2 i sch płn S3 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 659,5 2014-07-29 650
Zał.13 do SIWZ#4.1.15. rys. nr 13 S3 3 A sch płn S3 rzut schodów PROJEKT pdf 628,0 2014-07-29 673
Zał.13 do SIWZ#4.1.16. rys. nr 14 S3 4 A sch płn S3 przekroje PROJEKT pdf 490,2 2014-07-29 657
Zał.13 do SIWZ#4.1.17. rys. nr 15 S3 5 A sch płn S3 elewacja PROJEKT pdf 368,5 2014-07-29 661
Zał.13 do SIWZ#4.1.18. rys. nr 16 S4 1 i sch płd S4 rzut przekroje ISTNIEJĄC pdf 395,9 2014-07-29 658
Zał.13 do SIWZ#4.1.19. rys. nr 17 S4 2 i sch płd S4 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 669,7 2014-07-29 660
Zał.13 do SIWZ#4.1.2. rys. nr 0_A PLAN SYTUACYJNY JPG 57491,0 2014-07-29 794
Zał.13 do SIWZ#4.1.20. rys. nr 18 S4 3 A schody płd S4 rzut PROJEKT pdf 900,6 2014-07-29 669
Zał.13 do SIWZ#4.1.21. rys. nr 18a S4 3a A sch płd S4 rzut materiały PROJEK pdf 1174,4 2014-07-29 664
Zał.13 do SIWZ#4.1.22. rys. nr 19 S4 4A sch płd S4 przekroje PROJEKT pdf 773,6 2014-07-29 678
Zał.13 do SIWZ#4.1.23. rys. nr 20 S4 5 A schody płd elewacje PROJEKT pdf 732,2 2014-07-29 676
Zał.13 do SIWZ#4.1.24. STWIOR Architektura pdf 759,3 2014-07-29 707
Zał.13 do SIWZ#4.1.3. rys. nr 1 S1 1 i sch zach S1 rzut i przekrój pdf 393,2 2014-07-29 665
Zał.13 do SIWZ#4.1.4. rys. nr 2 S1 2 i sch zach S1 elewacja pdf 675,7 2014-07-29 656
Zał.13 do SIWZ#4.1.5. rys. nr 3 S1 3 A sch zach S1 rzut PROJEKT pdf 594,2 2014-07-29 657
Zał.13 do SIWZ#4.1.6. rys. nr 4_S1_4_A sch zach S1 przekroje PROJEKT pdf 549,1 2014-07-29 644
Zał.13 do SIWZ#4.1.7. rys. nr 5 S1 5 i sch zach S1 elewacja PROJEKT pdf 489,8 2014-07-29 663
Zał.13 do SIWZ#4.1.8. rys. nr 6 S2 1 i sch płn rzut i przekrój ISTNIEJĄCY pdf 356,8 2014-07-29 654
Zał.13 do SIWZ#4.1.9. rys. nr 7 S2 2 i sch płn elewacja ISTNIEJĄCY pdf 667,7 2014-07-29 707
Zał.13 do SIWZ#4.2.1. CZĘŚĆ OPISOWA Instal Elektr pdf 324,5 2014-07-29 717
Zał.13 do SIWZ#4.2.2. schemat zasilania platformy pdf 215,6 2014-07-29 667
Zał.13 do SIWZ#4.2.3. rys. E-1 plan inst elektr rzut schodów, platf i podsz pdf 130,7 2014-07-29 668
Zał.13 do SIWZ#4.2.4. rys. E-2 plan inst elektr schemay rozdzielnica tep pdf 48,2 2014-07-29 677
Zał.13 do SIWZ#4.2.5. rys. E-3 plan inst elektr linia zasilaj rzut piwnicy pdf 81,1 2014-07-29 662
Zał.13 do SIWZ#4.2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne pdf 184,7 2014-07-29 797
Zał.13 do SIWZ#4.3.1. OPIS TECHNICZNY pdf 92,8 2014-07-29 653
Zał.13 do SIWZ#4.3.2. rys. nr k-01 SCHODY S1-S4 szalunek pdf 159,4 2014-07-29 681
Zał.13 do SIWZ#4.3.3. rys. nr k-02 SCHODY S1-S4 zbrojenie pdf 217,0 2014-07-29 649
Zał.13 do SIWZ#4.4.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 2904,5 2014-07-29 682
Zał.13 do SIWZ#4.4.2. rys. nr 1 SYSTEM ODWODNIENIA PLATFORMY pdf 436,3 2014-07-29 663
Zał.13 do SIWZ#4.4.3. rys. nr 2 PODSZYBIE Przekrój A-A i Przekrój C-C pdf 627,7 2014-07-29 689
Zał.13 do SIWZ#4.4.4. rys. nr 3 PODSZYBIE Przekrój B-B i Przekrój D-D pdf 629,7 2014-07-29 656
Zał.13 do SIWZ#5.1. PROJEKT strona tytułowa pdf 69,0 2014-07-29 662
Zał.13 do SIWZ#5.2. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 630,7 2014-07-29 1297
Zał.13 do SIWZ#5.3. Rys. nr 1 Inwentaryzacja i projekt rozbiórek PDF 392,7 2014-07-29 662
Zał.13 do SIWZ#5.4. Rys. nr 2 Inwentaryzacja zieleni i gosp drzewstanem pdf 168,9 2014-07-29 674
Zał.13 do SIWZ#5.5. Rys. nr 3 Nawierzchnie -plan pdf 509,6 2014-07-29 691
Zał.13 do SIWZ#5.6. Rys. nr 4 Nawierzchnie -przekroje pdf 428,1 2014-07-29 663
Zał.13 do SIWZ#5.7. Rys. nr 5 Zieleń pdf 186,6 2014-07-29 679
Zał.13 do SIWZ#5.8. SPECYFIKACJA nawierzch i zielen pdf 243,0 2014-07-29 755
Zał.13 do SIWZ#6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH pdf 4136,0 2014-07-29 740
Zał.13 do SIWZ#6.2. ZDJĘCIE CORVINUSA pdf 638,1 2014-07-29 661
Zał.13 do SIWZ#7.1. Ekspertyza konstruktorska dekoracji rzeźbiarskiej (druk) pdf 4182,4 2014-07-29 806
Zał.13 do SIWZ#7.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYMPANON pdf 5359,4 2014-07-29 1097
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Tabela robót wraz z ich wyceną xls 2002,5 2014-07-29 785
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2000,5 2014-07-29 687
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 2009,0 2014-07-29 684
Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz osób-doświadczenie doc 2007,5 2014-07-29 699
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2014-07-29 688
Załącznik nr 13 do SIWZ# -Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową pdf 276,2 2014-07-29 732
Załącznik nr 14 do SIWZ# - Zestawienie przedmiarów robót wraz z przedmiarami robót pdf 233,2 2014-07-29 752
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 345,7 2014-07-29 968
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny pdf 113,6 2014-07-29 724
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy pdf 442,8 2014-07-29 745
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów pdf 481,1 2014-07-29 712
Załącznik nr 4b - Protokół odbioru zaawansowania robót pdf 191,6 2014-07-29 763
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje o formalnościach (przed podpisaniem umowy) pdf 245,9 2014-07-29 664
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1973,5 2014-07-29 658
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2014-07-29 663
Załącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów z art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2014-07-29 678
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,5 2014-07-29 675
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 1998,5 2014-07-29 710

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1975,5 2014-08-07 617

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiajacego za zapytania do treści SIWZ doc 1991,5 2014-08-11 573
Odpowiedź Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy dot. przedłużenia terminu składania ofert doc 1973,5 2014-08-12 558
Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie doc 1975,0 2014-08-07 592

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1974,0 2014-08-07 578
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców pdf 288,0 2014-07-29 712

Pobierz wszystkie dokumenty