Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/14

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, aranżacji i remontu nawierzchni oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253552-2014 html 30,1 2014.07.29 820

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 534,5 2014.07.29 748

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 14 do SIWZ#1#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - PR pdf 72,1 2014.07.29 895
Zał. 14 do SIWZ#10#Wymiana i renowacja elementów zewnętrznych - balustrada - pdf 47,9 2014.07.29 831
Zał. 14 do SIWZ#11#Wymiana stolarki okiennej drewnianej - PR pdf 71,9 2014.07.29 832
Zał. 14 do SIWZ#2#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - zieleń - PR pdf 47,2 2014.07.29 1026
Zał. 14 do SIWZ#3#Elewacja BEZ FASADY - PR pdf 93,9 2014.07.29 836
Zał. 14 do SIWZ#4#Konserwacja cokołu pod rzeźbę Corvinus - PR pdf 21,8 2014.07.29 766
Zał. 14 do SIWZ#5#Platforma Pałac inst elektryczne - PR pdf 51,9 2014.07.29 754
Zał. 14 do SIWZ#6#Prace konserwatorskie rzeźby, tympanon - PR pdf 25,3 2014.07.29 765
Zał. 14 do SIWZ#7#Prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego - PR pdf 34,3 2014.07.29 938
Zał. 14 do SIWZ#8#Prace montażowe przy rzeźbie Corvinus -PR pdf 41,4 2014.07.29 926
Zał. 14 do SIWZ#9#Rozebranie i odtworzenie schodów - PR pdf 168,5 2014.07.29 854
Zał.13 do SIWZ#1.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 6126,3 2014.07.29 894
Zał.13 do SIWZ#1.2. Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 163,3 2014.07.29 715
Zał.13 do SIWZ#1.3. Rys. nr 1 Elewacja frontowa - Zakres prac pdf 491,6 2014.07.29 795
Zał.13 do SIWZ#1.4. Rys. nr 2 Rzut tarasu - lewe skrzydło pdf 116,9 2014.07.29 762
Zał.13 do SIWZ#1.5. Rys. nr 3 Rzut tarasu - prawe skrzydło pdf 117,2 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#1.6. Rys. nr 4 Przekrój tarasu A-A pdf 133,0 2014.07.29 761
Zał.13 do SIWZ#1.7. Rys. nr 5 Przekrój tarasu B-B pdf 132,2 2014.07.29 758
Zał.13 do SIWZ#1.8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PDF 353,2 2014.07.29 816
Zał.13 do SIWZ#2.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 1195,1 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#2.2. ANALIZA KONSERWATORSKA pdf 2115,4 2014.07.29 1529
Zał.13 do SIWZ#2.3. RYSUNKI Inwentaryzacja pdf 3330,1 2014.07.29 737
Zał.13 do SIWZ#2.4. RYSUNKI Projekt pdf 5195,8 2014.07.29 772
Zał.13 do SIWZ#2.5. RZUTY stan istniejący pdf 5580,3 2014.07.29 735
Zał.13 do SIWZ#2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 311,0 2014.07.29 827
Zał.13 do SIWZ#3.1.1. Strona tytułowa pdf 78,4 2014.07.29 772
Zał.13 do SIWZ#3.1.2. OPIS REMONTU ELEWACJI pdf 313,3 2014.07.29 997
Zał.13 do SIWZ#3.1.3. Ikonografia_m pdf 4806,0 2014.07.29 866
Zał.13 do SIWZ#3.1.4. Wyniki badań specjalistycznych pdf 832,9 2014.07.29 716
Zał.13 do SIWZ#3.1.5. OPINIA_Techniczna pdf 115,4 2014.07.29 921
Zał.13 do SIWZ#3.1.6. Wyniki badań biologicznych pdf 1766,8 2014.07.29 837
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.11.12 jpg 1384,1 2014.07.29 791
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.13.14 jpg 1551,6 2014.07.29 853
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.15.16 jpg 1658,6 2014.07.29 799
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.17.18 jpg 1499,1 2014.07.29 827
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.19.20 pdf 107,1 2014.07.29 740
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.9.10 jpg 1297,2 2014.07.29 812
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 1.2 jpg 1216,4 2014.07.29 813
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 3, 4 jpg 1186,0 2014.07.29 792
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 5, 6 jpg 1321,2 2014.07.29 812
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 7.8 jpg 1389,8 2014.07.29 789
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.SPISFO1 JPG 966,7 2014.07.29 807
Zał.13 do SIWZ#3.2.1. rys nr 1 - SYTUACJA pdf 774,3 2014.07.29 735
Zał.13 do SIWZ#3.2.10.rys nr 10 - zakres prac - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3, pdf 668,6 2014.07.29 725
Zał.13 do SIWZ#3.2.11.rys nr 11- zakres prac - ELEWACJA ZACHODNIA - ogrod pdf 7096,8 2014.07.29 739
Zał.13 do SIWZ#3.2.12.rys nr 12- zakres prac - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 472,1 2014.07.29 720
Zał.13 do SIWZ#3.2.13.rys nr 13 - zakres prac na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 774,7 2014.07.29 737
Zał.13 do SIWZ#3.2.14.rys nr 14 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8- pdf 696,6 2014.07.29 710
Zał.13 do SIWZ#3.2.15.rys nr 15 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 465,4 2014.07.29 715
Zał.13 do SIWZ#3.2.16. rys nr 16 - zakres prac - KOLORYSTYKA PRZEKROJE 1-1 pdf 585,2 2014.07.29 746
Zał.13 do SIWZ#3.2.17.rys nr 17 - kolorystyka - ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 653,4 2014.07.29 768
Zał.13 do SIWZ#3.2.18.rys nr 18 - kolorystyka - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 416,8 2014.07.29 746
Zał.13 do SIWZ#3.2.19.rys nr 19 - kolorystyka - ELEWACJA ZACHODNIA - ogro pdf 6464,3 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#3.2.2. rys nr 2 - stan istniejący - ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 847,4 2014.07.29 742
Zał.13 do SIWZ#3.2.20.rys nr 20 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8 pdf 637,7 2014.07.29 728
Zał.13 do SIWZ#3.2.21.rys nr 21 - kolorystyka na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 662,0 2014.07.29 771
Zał.13 do SIWZ#3.2.22.rys nr 22 - kolorystyka - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 405,4 2014.07.29 692
Zał.13 do SIWZ#3.2.3. rys nr 3 - stan istniejący - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3- pdf 698,1 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#3.2.4. rys nr 4 - stan istniejący - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 548,4 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#3.2.5. rys nr 5 - stan istniejący - ELEWACJA ZACHODNIA - ogr pdf 6934,3 2014.07.29 733
Zał.13 do SIWZ#3.2.6. rys nr 6 - stan istniejący - PRZEKROJE 5-5, 6-6, 7- pdf 778,7 2014.07.29 723
Zał.13 do SIWZ#3.2.7. rys nr 7 - stan istniejący - ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 847,9 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#3.2.8. rys nr 8 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 541,5 2014.07.29 736
Zał.13 do SIWZ#3.2.9. rys nr 9 - zakres prac na ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 768,5 2014.07.29 738
Zał.13 do SIWZ#3.3.1 elew ogrodowa pdf 1826,9 2014.07.29 738
Zał.13 do SIWZ#3.3.2. elew południowa pdf 960,7 2014.07.29 727
Zał.13 do SIWZ#3.3.3.elew północna pdf 1000,1 2014.07.29 734
Zał.13 do SIWZ#3.4.1. SST_przygotowanie placu budow doc 64,0 2014.07.29 748
Zał.13 do SIWZ#3.4.2. ST_wymagania ogólne doc 192,5 2014.07.29 737
Zał.13 do SIWZ#3.4.3. SST_konserwacja kamienia doc 89,5 2014.07.29 904
Zał.13 do SIWZ#3.4.4. SST_obrobki blacharskie doc 90,5 2014.07.29 866
Zał.13 do SIWZ#3.4.5. SST_roboty malarskie doc 148,0 2014.07.29 735
Zał.13 do SIWZ#3.4.6. SST_naprawa i renowacja scian zewnetrznych doc 97,5 2014.07.29 778
Zał.13 do SIWZ#4.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA pdf 476,6 2014.07.29 839
Zał.13 do SIWZ#4.1.10. rys. nr 8 S2 3 A sch płn rzut PROJEKT pdf 538,0 2014.07.29 700
Zał.13 do SIWZ#4.1.11. rys. nr 9 S2 4 A sch płn S2 przekrój PROJEKT pdf 464,3 2014.07.29 721
Zał.13 do SIWZ#4.1.12. rys. nr 10 S2 5 A sch płn S2 elewacje PROJEKT pdf 363,2 2014.07.29 708
Zał.13 do SIWZ#4.1.13. rys. nr 11 S3 1 i sch płn S3 rzut i przekrój ISTNIEJ pdf 417,8 2014.07.29 696
Zał.13 do SIWZ#4.1.14. rys. nr 12 S3 2 i sch płn S3 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 659,5 2014.07.29 682
Zał.13 do SIWZ#4.1.15. rys. nr 13 S3 3 A sch płn S3 rzut schodów PROJEKT pdf 628,0 2014.07.29 728
Zał.13 do SIWZ#4.1.16. rys. nr 14 S3 4 A sch płn S3 przekroje PROJEKT pdf 490,2 2014.07.29 697
Zał.13 do SIWZ#4.1.17. rys. nr 15 S3 5 A sch płn S3 elewacja PROJEKT pdf 368,5 2014.07.29 702
Zał.13 do SIWZ#4.1.18. rys. nr 16 S4 1 i sch płd S4 rzut przekroje ISTNIEJĄC pdf 395,9 2014.07.29 691
Zał.13 do SIWZ#4.1.19. rys. nr 17 S4 2 i sch płd S4 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 669,7 2014.07.29 697
Zał.13 do SIWZ#4.1.2. rys. nr 0_A PLAN SYTUACYJNY JPG 57491,0 2014.07.29 833
Zał.13 do SIWZ#4.1.20. rys. nr 18 S4 3 A schody płd S4 rzut PROJEKT pdf 900,6 2014.07.29 709
Zał.13 do SIWZ#4.1.21. rys. nr 18a S4 3a A sch płd S4 rzut materiały PROJEK pdf 1174,4 2014.07.29 702
Zał.13 do SIWZ#4.1.22. rys. nr 19 S4 4A sch płd S4 przekroje PROJEKT pdf 773,6 2014.07.29 712
Zał.13 do SIWZ#4.1.23. rys. nr 20 S4 5 A schody płd elewacje PROJEKT pdf 732,2 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#4.1.24. STWIOR Architektura pdf 759,3 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#4.1.3. rys. nr 1 S1 1 i sch zach S1 rzut i przekrój pdf 393,2 2014.07.29 698
Zał.13 do SIWZ#4.1.4. rys. nr 2 S1 2 i sch zach S1 elewacja pdf 675,7 2014.07.29 691
Zał.13 do SIWZ#4.1.5. rys. nr 3 S1 3 A sch zach S1 rzut PROJEKT pdf 594,2 2014.07.29 690
Zał.13 do SIWZ#4.1.6. rys. nr 4_S1_4_A sch zach S1 przekroje PROJEKT pdf 549,1 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#4.1.7. rys. nr 5 S1 5 i sch zach S1 elewacja PROJEKT pdf 489,8 2014.07.29 695
Zał.13 do SIWZ#4.1.8. rys. nr 6 S2 1 i sch płn rzut i przekrój ISTNIEJĄCY pdf 356,8 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#4.1.9. rys. nr 7 S2 2 i sch płn elewacja ISTNIEJĄCY pdf 667,7 2014.07.29 748
Zał.13 do SIWZ#4.2.1. CZĘŚĆ OPISOWA Instal Elektr pdf 324,5 2014.07.29 788
Zał.13 do SIWZ#4.2.2. schemat zasilania platformy pdf 215,6 2014.07.29 698
Zał.13 do SIWZ#4.2.3. rys. E-1 plan inst elektr rzut schodów, platf i podsz pdf 130,7 2014.07.29 709
Zał.13 do SIWZ#4.2.4. rys. E-2 plan inst elektr schemay rozdzielnica tep pdf 48,2 2014.07.29 710
Zał.13 do SIWZ#4.2.5. rys. E-3 plan inst elektr linia zasilaj rzut piwnicy pdf 81,1 2014.07.29 698
Zał.13 do SIWZ#4.2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne pdf 184,7 2014.07.29 875
Zał.13 do SIWZ#4.3.1. OPIS TECHNICZNY pdf 92,8 2014.07.29 696
Zał.13 do SIWZ#4.3.2. rys. nr k-01 SCHODY S1-S4 szalunek pdf 159,4 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#4.3.3. rys. nr k-02 SCHODY S1-S4 zbrojenie pdf 217,0 2014.07.29 698
Zał.13 do SIWZ#4.4.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 2904,5 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#4.4.2. rys. nr 1 SYSTEM ODWODNIENIA PLATFORMY pdf 436,3 2014.07.29 695
Zał.13 do SIWZ#4.4.3. rys. nr 2 PODSZYBIE Przekrój A-A i Przekrój C-C pdf 627,7 2014.07.29 736
Zał.13 do SIWZ#4.4.4. rys. nr 3 PODSZYBIE Przekrój B-B i Przekrój D-D pdf 629,7 2014.07.29 684
Zał.13 do SIWZ#5.1. PROJEKT strona tytułowa pdf 69,0 2014.07.29 693
Zał.13 do SIWZ#5.2. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 630,7 2014.07.29 1426
Zał.13 do SIWZ#5.3. Rys. nr 1 Inwentaryzacja i projekt rozbiórek PDF 392,7 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#5.4. Rys. nr 2 Inwentaryzacja zieleni i gosp drzewstanem pdf 168,9 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#5.5. Rys. nr 3 Nawierzchnie -plan pdf 509,6 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#5.6. Rys. nr 4 Nawierzchnie -przekroje pdf 428,1 2014.07.29 701
Zał.13 do SIWZ#5.7. Rys. nr 5 Zieleń pdf 186,6 2014.07.29 716
Zał.13 do SIWZ#5.8. SPECYFIKACJA nawierzch i zielen pdf 243,0 2014.07.29 807
Zał.13 do SIWZ#6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH pdf 4136,0 2014.07.29 775
Zał.13 do SIWZ#6.2. ZDJĘCIE CORVINUSA pdf 638,1 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#7.1. Ekspertyza konstruktorska dekoracji rzeźbiarskiej (druk) pdf 4182,4 2014.07.29 862
Zał.13 do SIWZ#7.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYMPANON pdf 5359,4 2014.07.29 1152
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Tabela robót wraz z ich wyceną xls 2002,5 2014.07.29 827
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2000,5 2014.07.29 726
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 2009,0 2014.07.29 722
Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz osób-doświadczenie doc 2007,5 2014.07.29 739
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2014.07.29 736
Załącznik nr 13 do SIWZ# -Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową pdf 276,2 2014.07.29 767
Załącznik nr 14 do SIWZ# - Zestawienie przedmiarów robót wraz z przedmiarami robót pdf 233,2 2014.07.29 788
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 345,7 2014.07.29 1022
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny pdf 113,6 2014.07.29 756
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy pdf 442,8 2014.07.29 772
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów pdf 481,1 2014.07.29 744
Załącznik nr 4b - Protokół odbioru zaawansowania robót pdf 191,6 2014.07.29 795
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje o formalnościach (przed podpisaniem umowy) pdf 245,9 2014.07.29 697
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1973,5 2014.07.29 695
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2014.07.29 700
Załącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów z art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2014.07.29 709
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,5 2014.07.29 735
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 1998,5 2014.07.29 751

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1975,5 2014.08.07 651

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiajacego za zapytania do treści SIWZ doc 1991,5 2014.08.11 614
Odpowiedź Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy dot. przedłużenia terminu składania ofert doc 1973,5 2014.08.12 600
Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie doc 1975,0 2014.08.07 636

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1974,0 2014.08.07 618
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców pdf 288,0 2014.07.29 749

Pobierz wszystkie dokumenty