Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/14

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, aranżacji i remontu nawierzchni oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253552-2014 html 30,1 2014.07.29 845

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 534,5 2014.07.29 769

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 14 do SIWZ#1#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - PR pdf 72,1 2014.07.29 924
Zał. 14 do SIWZ#10#Wymiana i renowacja elementów zewnętrznych - balustrada - pdf 47,9 2014.07.29 862
Zał. 14 do SIWZ#11#Wymiana stolarki okiennej drewnianej - PR pdf 71,9 2014.07.29 866
Zał. 14 do SIWZ#2#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - zieleń - PR pdf 47,2 2014.07.29 1102
Zał. 14 do SIWZ#3#Elewacja BEZ FASADY - PR pdf 93,9 2014.07.29 865
Zał. 14 do SIWZ#4#Konserwacja cokołu pod rzeźbę Corvinus - PR pdf 21,8 2014.07.29 796
Zał. 14 do SIWZ#5#Platforma Pałac inst elektryczne - PR pdf 51,9 2014.07.29 780
Zał. 14 do SIWZ#6#Prace konserwatorskie rzeźby, tympanon - PR pdf 25,3 2014.07.29 795
Zał. 14 do SIWZ#7#Prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego - PR pdf 34,3 2014.07.29 983
Zał. 14 do SIWZ#8#Prace montażowe przy rzeźbie Corvinus -PR pdf 41,4 2014.07.29 963
Zał. 14 do SIWZ#9#Rozebranie i odtworzenie schodów - PR pdf 168,5 2014.07.29 1021
Zał.13 do SIWZ#1.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 6126,3 2014.07.29 920
Zał.13 do SIWZ#1.2. Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 163,3 2014.07.29 739
Zał.13 do SIWZ#1.3. Rys. nr 1 Elewacja frontowa - Zakres prac pdf 491,6 2014.07.29 818
Zał.13 do SIWZ#1.4. Rys. nr 2 Rzut tarasu - lewe skrzydło pdf 116,9 2014.07.29 783
Zał.13 do SIWZ#1.5. Rys. nr 3 Rzut tarasu - prawe skrzydło pdf 117,2 2014.07.29 764
Zał.13 do SIWZ#1.6. Rys. nr 4 Przekrój tarasu A-A pdf 133,0 2014.07.29 783
Zał.13 do SIWZ#1.7. Rys. nr 5 Przekrój tarasu B-B pdf 132,2 2014.07.29 780
Zał.13 do SIWZ#1.8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PDF 353,2 2014.07.29 836
Zał.13 do SIWZ#2.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 1195,1 2014.07.29 777
Zał.13 do SIWZ#2.2. ANALIZA KONSERWATORSKA pdf 2115,4 2014.07.29 1618
Zał.13 do SIWZ#2.3. RYSUNKI Inwentaryzacja pdf 3330,1 2014.07.29 755
Zał.13 do SIWZ#2.4. RYSUNKI Projekt pdf 5195,8 2014.07.29 793
Zał.13 do SIWZ#2.5. RZUTY stan istniejący pdf 5580,3 2014.07.29 760
Zał.13 do SIWZ#2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 311,0 2014.07.29 848
Zał.13 do SIWZ#3.1.1. Strona tytułowa pdf 78,4 2014.07.29 799
Zał.13 do SIWZ#3.1.2. OPIS REMONTU ELEWACJI pdf 313,3 2014.07.29 1037
Zał.13 do SIWZ#3.1.3. Ikonografia_m pdf 4806,0 2014.07.29 896
Zał.13 do SIWZ#3.1.4. Wyniki badań specjalistycznych pdf 832,9 2014.07.29 737
Zał.13 do SIWZ#3.1.5. OPINIA_Techniczna pdf 115,4 2014.07.29 964
Zał.13 do SIWZ#3.1.6. Wyniki badań biologicznych pdf 1766,8 2014.07.29 866
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.11.12 jpg 1384,1 2014.07.29 813
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.13.14 jpg 1551,6 2014.07.29 872
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.15.16 jpg 1658,6 2014.07.29 820
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.17.18 jpg 1499,1 2014.07.29 844
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.19.20 pdf 107,1 2014.07.29 761
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.9.10 jpg 1297,2 2014.07.29 832
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 1.2 jpg 1216,4 2014.07.29 835
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 3, 4 jpg 1186,0 2014.07.29 816
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 5, 6 jpg 1321,2 2014.07.29 835
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 7.8 jpg 1389,8 2014.07.29 813
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.SPISFO1 JPG 966,7 2014.07.29 825
Zał.13 do SIWZ#3.2.1. rys nr 1 - SYTUACJA pdf 774,3 2014.07.29 760
Zał.13 do SIWZ#3.2.10.rys nr 10 - zakres prac - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3, pdf 668,6 2014.07.29 746
Zał.13 do SIWZ#3.2.11.rys nr 11- zakres prac - ELEWACJA ZACHODNIA - ogrod pdf 7096,8 2014.07.29 761
Zał.13 do SIWZ#3.2.12.rys nr 12- zakres prac - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 472,1 2014.07.29 740
Zał.13 do SIWZ#3.2.13.rys nr 13 - zakres prac na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 774,7 2014.07.29 757
Zał.13 do SIWZ#3.2.14.rys nr 14 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8- pdf 696,6 2014.07.29 733
Zał.13 do SIWZ#3.2.15.rys nr 15 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 465,4 2014.07.29 732
Zał.13 do SIWZ#3.2.16. rys nr 16 - zakres prac - KOLORYSTYKA PRZEKROJE 1-1 pdf 585,2 2014.07.29 760
Zał.13 do SIWZ#3.2.17.rys nr 17 - kolorystyka - ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 653,4 2014.07.29 794
Zał.13 do SIWZ#3.2.18.rys nr 18 - kolorystyka - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 416,8 2014.07.29 763
Zał.13 do SIWZ#3.2.19.rys nr 19 - kolorystyka - ELEWACJA ZACHODNIA - ogro pdf 6464,3 2014.07.29 771
Zał.13 do SIWZ#3.2.2. rys nr 2 - stan istniejący - ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 847,4 2014.07.29 755
Zał.13 do SIWZ#3.2.20.rys nr 20 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8 pdf 637,7 2014.07.29 743
Zał.13 do SIWZ#3.2.21.rys nr 21 - kolorystyka na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 662,0 2014.07.29 788
Zał.13 do SIWZ#3.2.22.rys nr 22 - kolorystyka - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 405,4 2014.07.29 706
Zał.13 do SIWZ#3.2.3. rys nr 3 - stan istniejący - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3- pdf 698,1 2014.07.29 731
Zał.13 do SIWZ#3.2.4. rys nr 4 - stan istniejący - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 548,4 2014.07.29 739
Zał.13 do SIWZ#3.2.5. rys nr 5 - stan istniejący - ELEWACJA ZACHODNIA - ogr pdf 6934,3 2014.07.29 749
Zał.13 do SIWZ#3.2.6. rys nr 6 - stan istniejący - PRZEKROJE 5-5, 6-6, 7- pdf 778,7 2014.07.29 739
Zał.13 do SIWZ#3.2.7. rys nr 7 - stan istniejący - ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 847,9 2014.07.29 731
Zał.13 do SIWZ#3.2.8. rys nr 8 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 541,5 2014.07.29 752
Zał.13 do SIWZ#3.2.9. rys nr 9 - zakres prac na ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 768,5 2014.07.29 751
Zał.13 do SIWZ#3.3.1 elew ogrodowa pdf 1826,9 2014.07.29 753
Zał.13 do SIWZ#3.3.2. elew południowa pdf 960,7 2014.07.29 742
Zał.13 do SIWZ#3.3.3.elew północna pdf 1000,1 2014.07.29 749
Zał.13 do SIWZ#3.4.1. SST_przygotowanie placu budow doc 64,0 2014.07.29 764
Zał.13 do SIWZ#3.4.2. ST_wymagania ogólne doc 192,5 2014.07.29 750
Zał.13 do SIWZ#3.4.3. SST_konserwacja kamienia doc 89,5 2014.07.29 926
Zał.13 do SIWZ#3.4.4. SST_obrobki blacharskie doc 90,5 2014.07.29 883
Zał.13 do SIWZ#3.4.5. SST_roboty malarskie doc 148,0 2014.07.29 749
Zał.13 do SIWZ#3.4.6. SST_naprawa i renowacja scian zewnetrznych doc 97,5 2014.07.29 793
Zał.13 do SIWZ#4.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA pdf 476,6 2014.07.29 857
Zał.13 do SIWZ#4.1.10. rys. nr 8 S2 3 A sch płn rzut PROJEKT pdf 538,0 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#4.1.11. rys. nr 9 S2 4 A sch płn S2 przekrój PROJEKT pdf 464,3 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#4.1.12. rys. nr 10 S2 5 A sch płn S2 elewacje PROJEKT pdf 363,2 2014.07.29 725
Zał.13 do SIWZ#4.1.13. rys. nr 11 S3 1 i sch płn S3 rzut i przekrój ISTNIEJ pdf 417,8 2014.07.29 711
Zał.13 do SIWZ#4.1.14. rys. nr 12 S3 2 i sch płn S3 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 659,5 2014.07.29 696
Zał.13 do SIWZ#4.1.15. rys. nr 13 S3 3 A sch płn S3 rzut schodów PROJEKT pdf 628,0 2014.07.29 743
Zał.13 do SIWZ#4.1.16. rys. nr 14 S3 4 A sch płn S3 przekroje PROJEKT pdf 490,2 2014.07.29 712
Zał.13 do SIWZ#4.1.17. rys. nr 15 S3 5 A sch płn S3 elewacja PROJEKT pdf 368,5 2014.07.29 719
Zał.13 do SIWZ#4.1.18. rys. nr 16 S4 1 i sch płd S4 rzut przekroje ISTNIEJĄC pdf 395,9 2014.07.29 707
Zał.13 do SIWZ#4.1.19. rys. nr 17 S4 2 i sch płd S4 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 669,7 2014.07.29 710
Zał.13 do SIWZ#4.1.2. rys. nr 0_A PLAN SYTUACYJNY JPG 57491,0 2014.07.29 845
Zał.13 do SIWZ#4.1.20. rys. nr 18 S4 3 A schody płd S4 rzut PROJEKT pdf 900,6 2014.07.29 726
Zał.13 do SIWZ#4.1.21. rys. nr 18a S4 3a A sch płd S4 rzut materiały PROJEK pdf 1174,4 2014.07.29 717
Zał.13 do SIWZ#4.1.22. rys. nr 19 S4 4A sch płd S4 przekroje PROJEKT pdf 773,6 2014.07.29 730
Zał.13 do SIWZ#4.1.23. rys. nr 20 S4 5 A schody płd elewacje PROJEKT pdf 732,2 2014.07.29 738
Zał.13 do SIWZ#4.1.24. STWIOR Architektura pdf 759,3 2014.07.29 771
Zał.13 do SIWZ#4.1.3. rys. nr 1 S1 1 i sch zach S1 rzut i przekrój pdf 393,2 2014.07.29 711
Zał.13 do SIWZ#4.1.4. rys. nr 2 S1 2 i sch zach S1 elewacja pdf 675,7 2014.07.29 705
Zał.13 do SIWZ#4.1.5. rys. nr 3 S1 3 A sch zach S1 rzut PROJEKT pdf 594,2 2014.07.29 703
Zał.13 do SIWZ#4.1.6. rys. nr 4_S1_4_A sch zach S1 przekroje PROJEKT pdf 549,1 2014.07.29 718
Zał.13 do SIWZ#4.1.7. rys. nr 5 S1 5 i sch zach S1 elewacja PROJEKT pdf 489,8 2014.07.29 709
Zał.13 do SIWZ#4.1.8. rys. nr 6 S2 1 i sch płn rzut i przekrój ISTNIEJĄCY pdf 356,8 2014.07.29 702
Zał.13 do SIWZ#4.1.9. rys. nr 7 S2 2 i sch płn elewacja ISTNIEJĄCY pdf 667,7 2014.07.29 765
Zał.13 do SIWZ#4.2.1. CZĘŚĆ OPISOWA Instal Elektr pdf 324,5 2014.07.29 804
Zał.13 do SIWZ#4.2.2. schemat zasilania platformy pdf 215,6 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#4.2.3. rys. E-1 plan inst elektr rzut schodów, platf i podsz pdf 130,7 2014.07.29 722
Zał.13 do SIWZ#4.2.4. rys. E-2 plan inst elektr schemay rozdzielnica tep pdf 48,2 2014.07.29 726
Zał.13 do SIWZ#4.2.5. rys. E-3 plan inst elektr linia zasilaj rzut piwnicy pdf 81,1 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#4.2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne pdf 184,7 2014.07.29 955
Zał.13 do SIWZ#4.3.1. OPIS TECHNICZNY pdf 92,8 2014.07.29 709
Zał.13 do SIWZ#4.3.2. rys. nr k-01 SCHODY S1-S4 szalunek pdf 159,4 2014.07.29 730
Zał.13 do SIWZ#4.3.3. rys. nr k-02 SCHODY S1-S4 zbrojenie pdf 217,0 2014.07.29 712
Zał.13 do SIWZ#4.4.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 2904,5 2014.07.29 741
Zał.13 do SIWZ#4.4.2. rys. nr 1 SYSTEM ODWODNIENIA PLATFORMY pdf 436,3 2014.07.29 716
Zał.13 do SIWZ#4.4.3. rys. nr 2 PODSZYBIE Przekrój A-A i Przekrój C-C pdf 627,7 2014.07.29 751
Zał.13 do SIWZ#4.4.4. rys. nr 3 PODSZYBIE Przekrój B-B i Przekrój D-D pdf 629,7 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#5.1. PROJEKT strona tytułowa pdf 69,0 2014.07.29 707
Zał.13 do SIWZ#5.2. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 630,7 2014.07.29 1507
Zał.13 do SIWZ#5.3. Rys. nr 1 Inwentaryzacja i projekt rozbiórek PDF 392,7 2014.07.29 717
Zał.13 do SIWZ#5.4. Rys. nr 2 Inwentaryzacja zieleni i gosp drzewstanem pdf 168,9 2014.07.29 729
Zał.13 do SIWZ#5.5. Rys. nr 3 Nawierzchnie -plan pdf 509,6 2014.07.29 739
Zał.13 do SIWZ#5.6. Rys. nr 4 Nawierzchnie -przekroje pdf 428,1 2014.07.29 716
Zał.13 do SIWZ#5.7. Rys. nr 5 Zieleń pdf 186,6 2014.07.29 734
Zał.13 do SIWZ#5.8. SPECYFIKACJA nawierzch i zielen pdf 243,0 2014.07.29 837
Zał.13 do SIWZ#6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH pdf 4136,0 2014.07.29 796
Zał.13 do SIWZ#6.2. ZDJĘCIE CORVINUSA pdf 638,1 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#7.1. Ekspertyza konstruktorska dekoracji rzeźbiarskiej (druk) pdf 4182,4 2014.07.29 884
Zał.13 do SIWZ#7.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYMPANON pdf 5359,4 2014.07.29 1188
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Tabela robót wraz z ich wyceną xls 2002,5 2014.07.29 844
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2000,5 2014.07.29 740
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 2009,0 2014.07.29 737
Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz osób-doświadczenie doc 2007,5 2014.07.29 755
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2014.07.29 751
Załącznik nr 13 do SIWZ# -Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową pdf 276,2 2014.07.29 783
Załącznik nr 14 do SIWZ# - Zestawienie przedmiarów robót wraz z przedmiarami robót pdf 233,2 2014.07.29 801
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 345,7 2014.07.29 1040
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny pdf 113,6 2014.07.29 769
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy pdf 442,8 2014.07.29 784
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów pdf 481,1 2014.07.29 758
Załącznik nr 4b - Protokół odbioru zaawansowania robót pdf 191,6 2014.07.29 811
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje o formalnościach (przed podpisaniem umowy) pdf 245,9 2014.07.29 710
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1973,5 2014.07.29 708
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2014.07.29 714
Załącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów z art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2014.07.29 724
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,5 2014.07.29 749
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 1998,5 2014.07.29 765

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1975,5 2014.08.07 665

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiajacego za zapytania do treści SIWZ doc 1991,5 2014.08.11 628
Odpowiedź Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy dot. przedłużenia terminu składania ofert doc 1973,5 2014.08.12 613
Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie doc 1975,0 2014.08.07 648

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1974,0 2014.08.07 631
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców pdf 288,0 2014.07.29 762

Pobierz wszystkie dokumenty