Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/7/14

"Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, aranżacji i remontu nawierzchni oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 253552-2014 html 30,1 2014.07.29 791

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 534,5 2014.07.29 727

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 14 do SIWZ#1#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - PR pdf 72,1 2014.07.29 863
Zał. 14 do SIWZ#10#Wymiana i renowacja elementów zewnętrznych - balustrada - pdf 47,9 2014.07.29 792
Zał. 14 do SIWZ#11#Wymiana stolarki okiennej drewnianej - PR pdf 71,9 2014.07.29 797
Zał. 14 do SIWZ#2#Aranżacja i remont otoczenia Pałacu - zieleń - PR pdf 47,2 2014.07.29 953
Zał. 14 do SIWZ#3#Elewacja BEZ FASADY - PR pdf 93,9 2014.07.29 798
Zał. 14 do SIWZ#4#Konserwacja cokołu pod rzeźbę Corvinus - PR pdf 21,8 2014.07.29 728
Zał. 14 do SIWZ#5#Platforma Pałac inst elektryczne - PR pdf 51,9 2014.07.29 722
Zał. 14 do SIWZ#6#Prace konserwatorskie rzeźby, tympanon - PR pdf 25,3 2014.07.29 729
Zał. 14 do SIWZ#7#Prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego - PR pdf 34,3 2014.07.29 891
Zał. 14 do SIWZ#8#Prace montażowe przy rzeźbie Corvinus -PR pdf 41,4 2014.07.29 862
Zał. 14 do SIWZ#9#Rozebranie i odtworzenie schodów - PR pdf 168,5 2014.07.29 773
Zał.13 do SIWZ#1.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 6126,3 2014.07.29 850
Zał.13 do SIWZ#1.2. Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 163,3 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#1.3. Rys. nr 1 Elewacja frontowa - Zakres prac pdf 491,6 2014.07.29 754
Zał.13 do SIWZ#1.4. Rys. nr 2 Rzut tarasu - lewe skrzydło pdf 116,9 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#1.5. Rys. nr 3 Rzut tarasu - prawe skrzydło pdf 117,2 2014.07.29 718
Zał.13 do SIWZ#1.6. Rys. nr 4 Przekrój tarasu A-A pdf 133,0 2014.07.29 734
Zał.13 do SIWZ#1.7. Rys. nr 5 Przekrój tarasu B-B pdf 132,2 2014.07.29 723
Zał.13 do SIWZ#1.8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PDF 353,2 2014.07.29 785
Zał.13 do SIWZ#2.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 1195,1 2014.07.29 719
Zał.13 do SIWZ#2.2. ANALIZA KONSERWATORSKA pdf 2115,4 2014.07.29 1430
Zał.13 do SIWZ#2.3. RYSUNKI Inwentaryzacja pdf 3330,1 2014.07.29 705
Zał.13 do SIWZ#2.4. RYSUNKI Projekt pdf 5195,8 2014.07.29 742
Zał.13 do SIWZ#2.5. RZUTY stan istniejący pdf 5580,3 2014.07.29 705
Zał.13 do SIWZ#2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 311,0 2014.07.29 777
Zał.13 do SIWZ#3.1.1. Strona tytułowa pdf 78,4 2014.07.29 742
Zał.13 do SIWZ#3.1.2. OPIS REMONTU ELEWACJI pdf 313,3 2014.07.29 949
Zał.13 do SIWZ#3.1.3. Ikonografia_m pdf 4806,0 2014.07.29 833
Zał.13 do SIWZ#3.1.4. Wyniki badań specjalistycznych pdf 832,9 2014.07.29 691
Zał.13 do SIWZ#3.1.5. OPINIA_Techniczna pdf 115,4 2014.07.29 858
Zał.13 do SIWZ#3.1.6. Wyniki badań biologicznych pdf 1766,8 2014.07.29 805
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.11.12 jpg 1384,1 2014.07.29 770
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.13.14 jpg 1551,6 2014.07.29 788
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.15.16 jpg 1658,6 2014.07.29 773
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.17.18 jpg 1499,1 2014.07.29 798
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.19.20 pdf 107,1 2014.07.29 715
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.fot.9.10 jpg 1297,2 2014.07.29 776
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 1.2 jpg 1216,4 2014.07.29 779
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 3, 4 jpg 1186,0 2014.07.29 767
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 5, 6 jpg 1321,2 2014.07.29 774
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.odkrywka 7.8 jpg 1389,8 2014.07.29 762
Zał.13 do SIWZ#3.1.7#.SPISFO1 JPG 966,7 2014.07.29 768
Zał.13 do SIWZ#3.2.1. rys nr 1 - SYTUACJA pdf 774,3 2014.07.29 692
Zał.13 do SIWZ#3.2.10.rys nr 10 - zakres prac - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3, pdf 668,6 2014.07.29 699
Zał.13 do SIWZ#3.2.11.rys nr 11- zakres prac - ELEWACJA ZACHODNIA - ogrod pdf 7096,8 2014.07.29 710
Zał.13 do SIWZ#3.2.12.rys nr 12- zakres prac - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 472,1 2014.07.29 691
Zał.13 do SIWZ#3.2.13.rys nr 13 - zakres prac na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 774,7 2014.07.29 707
Zał.13 do SIWZ#3.2.14.rys nr 14 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8- pdf 696,6 2014.07.29 682
Zał.13 do SIWZ#3.2.15.rys nr 15 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 465,4 2014.07.29 685
Zał.13 do SIWZ#3.2.16. rys nr 16 - zakres prac - KOLORYSTYKA PRZEKROJE 1-1 pdf 585,2 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#3.2.17.rys nr 17 - kolorystyka - ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 653,4 2014.07.29 726
Zał.13 do SIWZ#3.2.18.rys nr 18 - kolorystyka - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 416,8 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#3.2.19.rys nr 19 - kolorystyka - ELEWACJA ZACHODNIA - ogro pdf 6464,3 2014.07.29 724
Zał.13 do SIWZ#3.2.2. rys nr 2 - stan istniejący - ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 847,4 2014.07.29 711
Zał.13 do SIWZ#3.2.20.rys nr 20 - zakres prac - PRZEKROJE 5-5, 6-6,7-7,8 pdf 637,7 2014.07.29 695
Zał.13 do SIWZ#3.2.21.rys nr 21 - kolorystyka na ELEWACJI POŁUDNIOWEJ pdf 662,0 2014.07.29 743
Zał.13 do SIWZ#3.2.22.rys nr 22 - kolorystyka - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 405,4 2014.07.29 660
Zał.13 do SIWZ#3.2.3. rys nr 3 - stan istniejący - PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3- pdf 698,1 2014.07.29 679
Zał.13 do SIWZ#3.2.4. rys nr 4 - stan istniejący - PRZEKROJE A-A, B-B pdf 548,4 2014.07.29 694
Zał.13 do SIWZ#3.2.5. rys nr 5 - stan istniejący - ELEWACJA ZACHODNIA - ogr pdf 6934,3 2014.07.29 703
Zał.13 do SIWZ#3.2.6. rys nr 6 - stan istniejący - PRZEKROJE 5-5, 6-6, 7- pdf 778,7 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#3.2.7. rys nr 7 - stan istniejący - ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 847,9 2014.07.29 689
Zał.13 do SIWZ#3.2.8. rys nr 8 - stan istniejący - PRZEKROJE C-C, D-D pdf 541,5 2014.07.29 706
Zał.13 do SIWZ#3.2.9. rys nr 9 - zakres prac na ELEWACJI PÓŁNOCNEJ pdf 768,5 2014.07.29 713
Zał.13 do SIWZ#3.3.1 elew ogrodowa pdf 1826,9 2014.07.29 702
Zał.13 do SIWZ#3.3.2. elew południowa pdf 960,7 2014.07.29 677
Zał.13 do SIWZ#3.3.3.elew północna pdf 1000,1 2014.07.29 700
Zał.13 do SIWZ#3.4.1. SST_przygotowanie placu budow doc 64,0 2014.07.29 719
Zał.13 do SIWZ#3.4.2. ST_wymagania ogólne doc 192,5 2014.07.29 681
Zał.13 do SIWZ#3.4.3. SST_konserwacja kamienia doc 89,5 2014.07.29 867
Zał.13 do SIWZ#3.4.4. SST_obrobki blacharskie doc 90,5 2014.07.29 751
Zał.13 do SIWZ#3.4.5. SST_roboty malarskie doc 148,0 2014.07.29 711
Zał.13 do SIWZ#3.4.6. SST_naprawa i renowacja scian zewnetrznych doc 97,5 2014.07.29 745
Zał.13 do SIWZ#4.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA pdf 476,6 2014.07.29 801
Zał.13 do SIWZ#4.1.10. rys. nr 8 S2 3 A sch płn rzut PROJEKT pdf 538,0 2014.07.29 674
Zał.13 do SIWZ#4.1.11. rys. nr 9 S2 4 A sch płn S2 przekrój PROJEKT pdf 464,3 2014.07.29 690
Zał.13 do SIWZ#4.1.12. rys. nr 10 S2 5 A sch płn S2 elewacje PROJEKT pdf 363,2 2014.07.29 677
Zał.13 do SIWZ#4.1.13. rys. nr 11 S3 1 i sch płn S3 rzut i przekrój ISTNIEJ pdf 417,8 2014.07.29 661
Zał.13 do SIWZ#4.1.14. rys. nr 12 S3 2 i sch płn S3 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 659,5 2014.07.29 655
Zał.13 do SIWZ#4.1.15. rys. nr 13 S3 3 A sch płn S3 rzut schodów PROJEKT pdf 628,0 2014.07.29 679
Zał.13 do SIWZ#4.1.16. rys. nr 14 S3 4 A sch płn S3 przekroje PROJEKT pdf 490,2 2014.07.29 662
Zał.13 do SIWZ#4.1.17. rys. nr 15 S3 5 A sch płn S3 elewacja PROJEKT pdf 368,5 2014.07.29 669
Zał.13 do SIWZ#4.1.18. rys. nr 16 S4 1 i sch płd S4 rzut przekroje ISTNIEJĄC pdf 395,9 2014.07.29 662
Zał.13 do SIWZ#4.1.19. rys. nr 17 S4 2 i sch płd S4 elewacja ISTNIEJĄCY pdf 669,7 2014.07.29 667
Zał.13 do SIWZ#4.1.2. rys. nr 0_A PLAN SYTUACYJNY JPG 57491,0 2014.07.29 802
Zał.13 do SIWZ#4.1.20. rys. nr 18 S4 3 A schody płd S4 rzut PROJEKT pdf 900,6 2014.07.29 675
Zał.13 do SIWZ#4.1.21. rys. nr 18a S4 3a A sch płd S4 rzut materiały PROJEK pdf 1174,4 2014.07.29 670
Zał.13 do SIWZ#4.1.22. rys. nr 19 S4 4A sch płd S4 przekroje PROJEKT pdf 773,6 2014.07.29 684
Zał.13 do SIWZ#4.1.23. rys. nr 20 S4 5 A schody płd elewacje PROJEKT pdf 732,2 2014.07.29 683
Zał.13 do SIWZ#4.1.24. STWIOR Architektura pdf 759,3 2014.07.29 714
Zał.13 do SIWZ#4.1.3. rys. nr 1 S1 1 i sch zach S1 rzut i przekrój pdf 393,2 2014.07.29 673
Zał.13 do SIWZ#4.1.4. rys. nr 2 S1 2 i sch zach S1 elewacja pdf 675,7 2014.07.29 664
Zał.13 do SIWZ#4.1.5. rys. nr 3 S1 3 A sch zach S1 rzut PROJEKT pdf 594,2 2014.07.29 663
Zał.13 do SIWZ#4.1.6. rys. nr 4_S1_4_A sch zach S1 przekroje PROJEKT pdf 549,1 2014.07.29 651
Zał.13 do SIWZ#4.1.7. rys. nr 5 S1 5 i sch zach S1 elewacja PROJEKT pdf 489,8 2014.07.29 669
Zał.13 do SIWZ#4.1.8. rys. nr 6 S2 1 i sch płn rzut i przekrój ISTNIEJĄCY pdf 356,8 2014.07.29 662
Zał.13 do SIWZ#4.1.9. rys. nr 7 S2 2 i sch płn elewacja ISTNIEJĄCY pdf 667,7 2014.07.29 717
Zał.13 do SIWZ#4.2.1. CZĘŚĆ OPISOWA Instal Elektr pdf 324,5 2014.07.29 723
Zał.13 do SIWZ#4.2.2. schemat zasilania platformy pdf 215,6 2014.07.29 673
Zał.13 do SIWZ#4.2.3. rys. E-1 plan inst elektr rzut schodów, platf i podsz pdf 130,7 2014.07.29 673
Zał.13 do SIWZ#4.2.4. rys. E-2 plan inst elektr schemay rozdzielnica tep pdf 48,2 2014.07.29 683
Zał.13 do SIWZ#4.2.5. rys. E-3 plan inst elektr linia zasilaj rzut piwnicy pdf 81,1 2014.07.29 669
Zał.13 do SIWZ#4.2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne pdf 184,7 2014.07.29 807
Zał.13 do SIWZ#4.3.1. OPIS TECHNICZNY pdf 92,8 2014.07.29 658
Zał.13 do SIWZ#4.3.2. rys. nr k-01 SCHODY S1-S4 szalunek pdf 159,4 2014.07.29 687
Zał.13 do SIWZ#4.3.3. rys. nr k-02 SCHODY S1-S4 zbrojenie pdf 217,0 2014.07.29 656
Zał.13 do SIWZ#4.4.1. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 2904,5 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#4.4.2. rys. nr 1 SYSTEM ODWODNIENIA PLATFORMY pdf 436,3 2014.07.29 668
Zał.13 do SIWZ#4.4.3. rys. nr 2 PODSZYBIE Przekrój A-A i Przekrój C-C pdf 627,7 2014.07.29 694
Zał.13 do SIWZ#4.4.4. rys. nr 3 PODSZYBIE Przekrój B-B i Przekrój D-D pdf 629,7 2014.07.29 661
Zał.13 do SIWZ#5.1. PROJEKT strona tytułowa pdf 69,0 2014.07.29 666
Zał.13 do SIWZ#5.2. CZĘŚĆ OPISOWA pdf 630,7 2014.07.29 1320
Zał.13 do SIWZ#5.3. Rys. nr 1 Inwentaryzacja i projekt rozbiórek PDF 392,7 2014.07.29 673
Zał.13 do SIWZ#5.4. Rys. nr 2 Inwentaryzacja zieleni i gosp drzewstanem pdf 168,9 2014.07.29 682
Zał.13 do SIWZ#5.5. Rys. nr 3 Nawierzchnie -plan pdf 509,6 2014.07.29 697
Zał.13 do SIWZ#5.6. Rys. nr 4 Nawierzchnie -przekroje pdf 428,1 2014.07.29 669
Zał.13 do SIWZ#5.7. Rys. nr 5 Zieleń pdf 186,6 2014.07.29 688
Zał.13 do SIWZ#5.8. SPECYFIKACJA nawierzch i zielen pdf 243,0 2014.07.29 765
Zał.13 do SIWZ#6.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH pdf 4136,0 2014.07.29 748
Zał.13 do SIWZ#6.2. ZDJĘCIE CORVINUSA pdf 638,1 2014.07.29 671
Zał.13 do SIWZ#7.1. Ekspertyza konstruktorska dekoracji rzeźbiarskiej (druk) pdf 4182,4 2014.07.29 810
Zał.13 do SIWZ#7.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYMPANON pdf 5359,4 2014.07.29 1109
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Tabela robót wraz z ich wyceną xls 2002,5 2014.07.29 792
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz Oferty doc 2000,5 2014.07.29 693
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 2009,0 2014.07.29 691
Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz osób-doświadczenie doc 2007,5 2014.07.29 704
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 1974,5 2014.07.29 696
Załącznik nr 13 do SIWZ# -Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową pdf 276,2 2014.07.29 737
Załącznik nr 14 do SIWZ# - Zestawienie przedmiarów robót wraz z przedmiarami robót pdf 233,2 2014.07.29 759
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 345,7 2014.07.29 974
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny pdf 113,6 2014.07.29 730
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy pdf 442,8 2014.07.29 751
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie urządzeń_materiałów pdf 481,1 2014.07.29 719
Załącznik nr 4b - Protokół odbioru zaawansowania robót pdf 191,6 2014.07.29 768
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje o formalnościach (przed podpisaniem umowy) pdf 245,9 2014.07.29 671
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 1973,5 2014.07.29 668
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1973,5 2014.07.29 672
Załącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. podmiotów z art. 26 ust. 2b) doc 1974,5 2014.07.29 685
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej doc 1982,5 2014.07.29 687
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót doc 1998,5 2014.07.29 718

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ doc 1975,5 2014.08.07 626

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi Zamawiajacego za zapytania do treści SIWZ doc 1991,5 2014.08.11 581
Odpowiedź Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy dot. przedłużenia terminu składania ofert doc 1973,5 2014.08.12 563
Odpowiedź Zamawiajacego na zapytanie doc 1975,0 2014.08.07 597

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania Wykonawców doc 1974,0 2014.08.07 590
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o zebraniu Wykonawców pdf 288,0 2014.07.29 719

Pobierz wszystkie dokumenty