Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.10.2014.ZK

"Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,9 2014.07.18 322

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 40,9 2014.07.18 342

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz oferty - zał.nr 1 doc 47,0 2014.07.18 368
oświadczenie dotyczące podwykonawców zał. nr 8 docx 12,8 2014.07.18 365
Oświadczenie o osobach zał nr 3 doc 26,0 2014.07.18 381
Oświadczenie o przynalezności nr 6 doc 33,0 2014.07.18 378
Oświadczenie zał. 2 doc 27,5 2014.07.18 347
oświadczenie zał. nr 2a doc 40,0 2014.07.18 383
wykaz sprzętu - zał. nr 5 doc 17,5 2014.07.18 371
wzór umowy - zał. 4 doc 60,5 2014.07.18 385

Pobierz wszystkie dokumenty