Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.7.2014.MM

"Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji płaskich kolektorów słonecznych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2014.07.16 405

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 786,0 2014.07.16 428
zal 2 wykaz osób doc 783,0 2014.07.16 408
zal 3 zobowiązanie doc 781,5 2014.07.16 407
zal 4 oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 783,0 2014.07.16 410
zal 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 782,5 2014.07.16 425
Zapytanie ofertowe docx 777,5 2014.07.16 401

Pobierz wszystkie dokumenty