Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.7.2014.MM

"Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji płaskich kolektorów słonecznych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2014.07.16 399

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 786,0 2014.07.16 424
zal 2 wykaz osób doc 783,0 2014.07.16 405
zal 3 zobowiązanie doc 781,5 2014.07.16 403
zal 4 oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 783,0 2014.07.16 407
zal 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 782,5 2014.07.16 424
Zapytanie ofertowe docx 777,5 2014.07.16 397

Pobierz wszystkie dokumenty