Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.7.2014.MM

"Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji płaskich kolektorów słonecznych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2014.07.16 411

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 786,0 2014.07.16 434
zal 2 wykaz osób doc 783,0 2014.07.16 412
zal 3 zobowiązanie doc 781,5 2014.07.16 414
zal 4 oswiadczenie o spełnianiu warunków doc 783,0 2014.07.16 416
zal 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 782,5 2014.07.16 431
Zapytanie ofertowe docx 777,5 2014.07.16 408

Pobierz wszystkie dokumenty