Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.8.2014.ZK

"Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorni wraz z zagospodarowaniem terenu"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 554,3 2014.06.18 358

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 570,3 2014.06.18 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy - zał. nr 1 doc 558,0 2014.06.18 373
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - zał. 3a doc 548,5 2014.06.18 374
Oświadczenie o przynalezności nr 5 doc 1075,0 2014.06.18 377
Oświadczenie z art. 22 Pzp - zał. nr 2 doc 550,0 2014.06.18 378
Oświadczenie z art. 24 Pzp. - zał nr 2a doc 562,0 2014.06.18 375
Podwykonawcy zał nr 9 doc 51,5 2014.06.18 349
Przedmiar - Świetlica w Piskorni - zał nr 7 pdf 171,3 2014.06.18 423
STWIOR-ELEKTRYCZNA zał nr 10 pdf 175,7 2014.06.18 394
STWIOR-SANITARNA- zał nr 10 pdf 166,8 2014.06.18 403
stwir budowlana - zał 10 pdf 473,5 2014.06.18 445
wykaz osób zał. 3 doc 552,0 2014.06.18 383
Wykaz robót - zał. nr 4 doc 552,5 2014.06.18 377
wzór umowy- zał. nr 8 doc 603,5 2014.06.18 355

Pobierz wszystkie dokumenty