Szczegóły ogłoszenia

ZP/51/B/14

"naprawa dachu budynku dydaktycznego Wydziału Fizyki przy ul. Umultowskiej oraz naprawa dachu budynku dydaktycznego Collegium Geographicum i uszczelneinie przeszklonej konstrukcji na klatce K3 budynku Geologii [część 1] remont dachu nad częścią niską budynku Collegium HCP UAM w Poznaniu [część 2] remont dachów i rynien, wymiana rur spustowych w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu [część 3] "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 24,4 2014.05.28 392

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 203,5 2014.05.28 510

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Chemicum- remont dachu papowego-przedmiar pdf 61,3 2014.05.29 414
część 1 zip 84,9 2014.05.28 502
część 2 zip 66,4 2014.05.28 506
część 3 zip 236,5 2014.05.28 514
Istotne postanowienia - roboty budowlane doc 100,5 2014.05.28 522
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE UAM PRZE doc 7559,5 2014.05.28 504
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.05.28 506
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2014.05.28 509
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 93,0 2014.05.28 475
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 40,0 2014.05.28 473
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.28 489

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2014.05.29 414

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na pytania1 pdf 638,2 2014.06.09 352
Odpowiedź na zapytania2 pdf 6359,6 2014.06.12 384

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
do odpowiedzi na pytania2 Coll. Chem. jpg 292,5 2014.06.12 343

Pobierz wszystkie dokumenty