Szczegóły ogłoszenia

ZP/50/B/14

"Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 22,4 2014.05.27 336

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 192,5 2014.05.27 414

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część 1 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 42,5 2014.05.27 397
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_1 pdf 38,9 2014.05.27 461
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_2 pdf 37,0 2014.05.27 493
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_3 pdf 39,8 2014.05.27 449
Część 2 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 24,2 2014.05.27 412
Część 2 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót pdf 63,5 2014.05.27 310
Część 3 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 47,5 2014.05.27 304
Część 3 - Załącznik nr 8 - Przedmiary robót zip 173,1 2014.05.27 310
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa_1 zip 24438,7 2014.05.27 294
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa_2 zip 155,4 2014.05.27 285
Część 4 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 25,8 2014.05.27 264
Część 4 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót pdf 98,0 2014.05.27 284
Część 5 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 26,6 2014.05.27 271
Część 5 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_1 pdf 85,2 2014.05.27 314
Część 5 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_2 pdf 105,9 2014.05.27 456
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 133,5 2014.05.27 269
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2014.05.27 272
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2014.05.27 267
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 36,0 2014.05.27 280
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.27 272
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 92,0 2014.05.27 291

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ1 pdf 353,8 2014.06.09 279

Pobierz wszystkie dokumenty