Szczegóły ogłoszenia

ZP/50/B/14

"Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 22,4 2014.05.27 353

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 192,5 2014.05.27 427

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część 1 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 42,5 2014.05.27 409
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_1 pdf 38,9 2014.05.27 478
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_2 pdf 37,0 2014.05.27 516
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_3 pdf 39,8 2014.05.27 468
Część 2 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 24,2 2014.05.27 429
Część 2 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót pdf 63,5 2014.05.27 330
Część 3 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 47,5 2014.05.27 320
Część 3 - Załącznik nr 8 - Przedmiary robót zip 173,1 2014.05.27 322
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa_1 zip 24438,7 2014.05.27 305
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa_2 zip 155,4 2014.05.27 297
Część 4 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 25,8 2014.05.27 281
Część 4 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót pdf 98,0 2014.05.27 297
Część 5 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 26,6 2014.05.27 288
Część 5 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_1 pdf 85,2 2014.05.27 331
Część 5 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_2 pdf 105,9 2014.05.27 564
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 133,5 2014.05.27 282
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 doc 35,5 2014.05.27 290
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu doc 30,0 2014.05.27 282
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 36,0 2014.05.27 295
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.27 287
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 92,0 2014.05.27 306

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ1 pdf 353,8 2014.06.09 294

Pobierz wszystkie dokumenty