Szczegóły ogłoszenia

ZP/45/B/14

"remont korytarza wraz z dokończeniem remontu zaplecza sanitarnego SWFiS - budynek D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu [część 1] remont ogrodzenia przy Collegium Maius od strony ul. Fredry [część 2]"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,7 2014.05.16 268

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 170,5 2014.05.16 212

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0020 tif 16305,8 2014.05.16 433
0021 tif 16327,3 2014.05.16 401
0022 tif 16340,2 2014.05.16 431
0024 tif 16328,3 2014.05.16 400
0025 tif 16368,9 2014.05.16 421
0026 tif 16299,6 2014.05.16 401
0027 tif 16357,4 2014.05.16 401
0028 tif 16347,9 2014.05.16 422
0029 tif 8032,3 2014.05.16 417
0030 tif 8245,6 2014.05.16 419
0031 tif 8231,8 2014.05.16 406
0032 tif 8230,7 2014.05.16 412
0033 tif 8231,8 2014.05.16 401
0034 tif 8308,6 2014.05.16 395
0035 tif 16629,0 2014.05.16 405
0036 tif 16656,4 2014.05.16 392
0037 tif 16662,7 2014.05.16 422
0038 tif 68527,8 2014.05.16 425
0039 tif 49288,3 2014.05.16 397
0040 tif 21734,9 2014.05.16 379
0041 tif 21646,4 2014.05.16 430
0042 tif 34097,5 2014.05.16 389
0043 tif 34101,5 2014.05.16 397
0044 tif 34175,7 2014.05.16 386
0045 tif 34199,1 2014.05.16 421
0046 tif 34215,8 2014.05.16 389
collegium maius - ogrodzenie - przedmiar pdf 69,6 2014.05.16 432
część 1 zip 3882,2 2014.05.16 384
Istotne postanowienia - roboty budowlane doc 100,5 2014.05.16 400
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.05.16 377
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2014.05.16 385
Projekt 1 zip 67862,3 2014.05.16 384
Segregator2 pdf 40700,8 2014.05.16 368
Skoroszyt1 pdf 12706,3 2014.05.16 459
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MK Remont ogrodzenia przy Collegium Maius. docx 24,6 2014.05.16 399
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 74,5 2014.05.16 392
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,5 2014.05.16 377
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.16 379

Pobierz wszystkie dokumenty