Szczegóły ogłoszenia

ZP/45/B/14

"remont korytarza wraz z dokończeniem remontu zaplecza sanitarnego SWFiS - budynek D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu [część 1] remont ogrodzenia przy Collegium Maius od strony ul. Fredry [część 2]"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,7 2014.05.16 274

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 170,5 2014.05.16 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0020 tif 16305,8 2014.05.16 442
0021 tif 16327,3 2014.05.16 407
0022 tif 16340,2 2014.05.16 440
0024 tif 16328,3 2014.05.16 404
0025 tif 16368,9 2014.05.16 426
0026 tif 16299,6 2014.05.16 406
0027 tif 16357,4 2014.05.16 410
0028 tif 16347,9 2014.05.16 428
0029 tif 8032,3 2014.05.16 423
0030 tif 8245,6 2014.05.16 427
0031 tif 8231,8 2014.05.16 410
0032 tif 8230,7 2014.05.16 417
0033 tif 8231,8 2014.05.16 411
0034 tif 8308,6 2014.05.16 401
0035 tif 16629,0 2014.05.16 413
0036 tif 16656,4 2014.05.16 398
0037 tif 16662,7 2014.05.16 427
0038 tif 68527,8 2014.05.16 434
0039 tif 49288,3 2014.05.16 406
0040 tif 21734,9 2014.05.16 391
0041 tif 21646,4 2014.05.16 433
0042 tif 34097,5 2014.05.16 399
0043 tif 34101,5 2014.05.16 403
0044 tif 34175,7 2014.05.16 395
0045 tif 34199,1 2014.05.16 429
0046 tif 34215,8 2014.05.16 395
collegium maius - ogrodzenie - przedmiar pdf 69,6 2014.05.16 440
część 1 zip 3882,2 2014.05.16 390
Istotne postanowienia - roboty budowlane doc 100,5 2014.05.16 411
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.05.16 384
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2014.05.16 398
Projekt 1 zip 67862,3 2014.05.16 389
Segregator2 pdf 40700,8 2014.05.16 373
Skoroszyt1 pdf 12706,3 2014.05.16 471
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MK Remont ogrodzenia przy Collegium Maius. docx 24,6 2014.05.16 406
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 74,5 2014.05.16 399
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,5 2014.05.16 379
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.16 386

Pobierz wszystkie dokumenty