Szczegóły ogłoszenia

ZP/45/B/14

"remont korytarza wraz z dokończeniem remontu zaplecza sanitarnego SWFiS - budynek D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu [część 1] remont ogrodzenia przy Collegium Maius od strony ul. Fredry [część 2]"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,7 2014.05.16 284

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 170,5 2014.05.16 226

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0020 tif 16305,8 2014.05.16 449
0021 tif 16327,3 2014.05.16 415
0022 tif 16340,2 2014.05.16 447
0024 tif 16328,3 2014.05.16 414
0025 tif 16368,9 2014.05.16 434
0026 tif 16299,6 2014.05.16 414
0027 tif 16357,4 2014.05.16 418
0028 tif 16347,9 2014.05.16 436
0029 tif 8032,3 2014.05.16 430
0030 tif 8245,6 2014.05.16 434
0031 tif 8231,8 2014.05.16 419
0032 tif 8230,7 2014.05.16 426
0033 tif 8231,8 2014.05.16 417
0034 tif 8308,6 2014.05.16 409
0035 tif 16629,0 2014.05.16 422
0036 tif 16656,4 2014.05.16 406
0037 tif 16662,7 2014.05.16 437
0038 tif 68527,8 2014.05.16 443
0039 tif 49288,3 2014.05.16 414
0040 tif 21734,9 2014.05.16 399
0041 tif 21646,4 2014.05.16 442
0042 tif 34097,5 2014.05.16 408
0043 tif 34101,5 2014.05.16 411
0044 tif 34175,7 2014.05.16 404
0045 tif 34199,1 2014.05.16 435
0046 tif 34215,8 2014.05.16 404
collegium maius - ogrodzenie - przedmiar pdf 69,6 2014.05.16 449
część 1 zip 3882,2 2014.05.16 398
Istotne postanowienia - roboty budowlane doc 100,5 2014.05.16 419
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.05.16 389
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2014.05.16 408
Projekt 1 zip 67862,3 2014.05.16 396
Segregator2 pdf 40700,8 2014.05.16 383
Skoroszyt1 pdf 12706,3 2014.05.16 481
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MK Remont ogrodzenia przy Collegium Maius. docx 24,6 2014.05.16 413
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 74,5 2014.05.16 406
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,5 2014.05.16 388
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2014.05.16 392

Pobierz wszystkie dokumenty