Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.6.2014.ZK

" Zakup dostawa i montaż placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 83,3 2014.05.09 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 41,5 2014.05.09 335

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy zał nr 1 doc 91,0 2014.05.09 369
oświadczenie o osobach - 2b doc 49,5 2014.05.09 342
Oświadczenie o przynalezności nr 5 doc 86,0 2014.05.09 367
Oświadczenie z art 24 zał nr 2a do SIWZ doc 62,5 2014.05.09 340
oświadczenie zał. 2 doc 51,0 2014.05.09 370
Plac zabaw zał nr 4 xlsx 16,3 2014.05.09 407
Wykaz dostaw zał nr 3 doc 52,5 2014.05.09 368
Wzór umowy załącznik nr 7 doc 107,0 2014.05.09 399

Pobierz wszystkie dokumenty