Szczegóły ogłoszenia

ZP/31/B/14

"Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 25,1 2014.05.02 326

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 188,5 2014.05.02 298

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część 1 - Załącznik nr 7 i 9 - Specyfikacja techniczna i dokumentacja projek zip 1235,2 2014.05.02 404
Część 1 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - montaż klimatyzatorów wraz z in pdf 46,2 2014.05.02 357
Część 2 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 44,0 2014.05.02 376
Część 2 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - Remont nawierzchni utwardzonej pdf 37,3 2014.05.02 424
Część 2 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - remont pokoi i korytarza na II pdf 38,9 2014.05.02 434
Część 2 - Załącznik nr 9 - Rysunek_naprawa i wymiana elementów konstrukcji d doc 5169,0 2014.05.02 368
Część 3 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru_ doc 42,5 2014.05.02 372
Część 3 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru__ doc 43,5 2014.05.02 380
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa_ zip 147,5 2014.05.02 391
Część 3 - Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary robót i dokumentacja projektowa__ zip 597,5 2014.05.02 387
Część 4 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru doc 41,5 2014.05.02 376
Część 4 - Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - malowanie pokoi i sanitariatów pdf 52,6 2014.05.02 436
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1-4 doc 108,5 2014.05.02 392
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.22 - Część 1-4 doc 35,5 2014.05.02 383
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niewykluczaniu - Część 1-4 doc 30,5 2014.05.02 378
Załącznik nr 4 - Wykaz osób - Część 1-4 doc 35,0 2014.05.02 373
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów - Część 1-4 doc 70,5 2014.05.02 380
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy - Część 1-4 doc 86,0 2014.05.02 398

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 304,1 2014.05.12 291
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 459,4 2014.05.16 296

Pobierz wszystkie dokumenty