Szczegóły ogłoszenia

INFORMACJA

"Tu ukazują się ogłoszenia dot. zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 8b (obecnie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro"

Biblioteka Narodowa

                     

Pobierz wszystkie dokumenty