Szczegóły ogłoszenia

ZP/29/B/14

"remont pomieszczeń piwnicy budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w zakresie wykonania robót budowlanych, wykonania przebudowy sieci strukturalnych, zaprojektowania i wykonania instalacji sanitarnych "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 16,2 2014.04.24 295

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 186,5 2014.04.28 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE UAM PRZE doc 7559,5 2014.04.24 457
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.04.24 436
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2014.04.24 435
REMONT PIWNICY C BUDOWLANE zip 251,6 2014.04.24 441
REMONT PIWNICY C SANITARBE zip 1217,2 2014.04.24 451
REMONT PIWNICY C SIECI STRUKT zip 164,2 2014.04.24 433
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MC bud C remont pomiesz piwnicznych docx 23,9 2014.04.24 440
Wykaz osób doc 34,5 2014.04.24 414
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2014.04.24 453
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2014.04.24 446

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2014.04.28 262

Pobierz wszystkie dokumenty