Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.5.2014.ZK

"Zakup dostawa i montaż placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 83,3 2014.04.24 355

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 222,5 2014.04.24 411

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy zał nr 1 doc 91,0 2014.04.24 445
oświadczenie o osobach - 2b doc 49,5 2014.04.24 458
Oświadczenie o przynalezności nr 5 doc 86,0 2014.04.24 437
Oświadczenie z art 24 zał nr 2a do SIWZ doc 62,5 2014.04.24 448
oświadczenie zał. 2 doc 51,0 2014.04.24 470
Plac zabaw zał nr 4 xlsx 16,3 2014.04.24 506
Wykaz dostaw zał nr 3 doc 52,5 2014.04.24 434
Wzór umowy załącznik nr 7 doc 107,0 2014.04.24 457

Pobierz wszystkie dokumenty