Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.3.2014.MM

"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁSZENIE O ZAMÓWIENI1 doc 163,5 2014.03.28 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 86,8 2014.03.28 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja techniczna zip 25811,2 2014.03.28 605
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 60,0 2014.03.28 474
Załącznik nr 2 do SIWZ.- oświadczenie z art. 22 doc 51,0 2014.03.28 378
Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie z art. 24 doc 62,5 2014.03.28 471
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót doc 57,0 2014.03.28 479
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób doc 54,0 2014.03.28 473
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy doc 199,0 2014.03.28 464
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o osobach doc 50,0 2014.03.28 459
Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ doc 78,0 2014.03.28 484

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 9452,1 2014.04.11 555

Pobierz wszystkie dokumenty