Szczegóły ogłoszenia

ZP/25/B/14

"przebudowa budynku A/B UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu wraz z dostawą i montażem wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz ich 5 letnią obsługą eksploatacyjną"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 19,7 2014.03.27 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2014.03.27 246

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BUD A_REV 01 (1) pdf 749,9 2014.03.27 469
BUD B_REV 01.1 (1) pdf 749,9 2014.03.27 468
BUD B_REV 01.2 (1) pdf 438,8 2014.03.27 469
D T R UAM_AB_ pdf 113,5 2014.03.27 515
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.03.27 451
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2014.03.27 457
PB_AB_UAM_29042013_projekt budowlany_zamienny_ pdf 7520,2 2014.03.27 559
PRZEDMIAR 171-05-2013 - ARTES - SZYB WIND AB 25_02_2014 pdf 164,7 2014.03.27 553
PW_BUD AB_UAM_28052013_projekt wykonawczy pdf 9430,8 2014.03.27 519
S T W I O R B UAM_AB_ pdf 222,9 2014.03.27 508
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 57,0 2014.03.27 464
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,5 2014.03.27 449
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,0 2014.03.27 462
Załącznik nr 5a - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 63,5 2014.03.27 461
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (2) doc 89,5 2014.03.27 487

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 447,0 2014.04.22 282

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 643,3 2014.04.15 242

Pobierz wszystkie dokumenty