Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.2.2014

"Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 69,0 2014.03.24 352

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 145,0 2014.03.24 329

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,0 2014.03.24 373
formularz ofertowy zał nr 1 doc 33,0 2014.03.24 365
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 22,8 2014.03.24 397
oświadczenie o osobach - 2b doc 26,0 2014.03.24 381
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 20,5 2014.03.24 367

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja ogłoszenia docx 14,2 2014.03.25 318
Umowa z Wykonawcą zał nr 3 doc 50,0 2014.03.25 326

Pobierz wszystkie dokumenty