Szczegóły ogłoszenia

ZP/5/B/14

"przebudowa budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu w zakresie budowy szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz jej 5 letnią obsługą eksploatacyjną "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 20,0 2014.03.24 329

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2014.03.24 481

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DTR_bud C_UAM_05042013 pdf 109,6 2014.03.24 516
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 30,0 2014.03.24 476
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2014.03.24 486
PR_bud C_UAM_05042013 pdf 86,6 2014.03.24 542
PW z uwagami fragment pdf 15326,5 2014.03.24 444
PW_bud C_UAM_05042013 pdf 11613,3 2014.03.24 542
REV_02 PT WINDA C pdf 162,3 2014.03.24 601
STWIOR pdf 18890,1 2014.03.24 488
UDT_ odstępstwo_bud C_ UAM jpg 3591,8 2014.03.24 551
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 57,0 2014.03.24 485
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 34,0 2014.03.24 473
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 33,0 2014.03.24 482
Załącznik nr 5a - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 63,5 2014.03.24 481
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (2) doc 89,5 2014.03.24 493

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 669,4 2014.04.07 314

Pobierz wszystkie dokumenty