Szczegóły ogłoszenia

ZP/19/B/14

"wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia tablicy informacyjnej na Morasku w obrębie skrzyżowania ulic Umultowskiej i Dzięgielowej w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 14,6 2014.03.18 282

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2014.03.18 344

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Istotne postanowienia umowy doc 71,5 2014.03.21 280
OBLICZENIA TECHNICZNE pdf 21,0 2014.03.18 459
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE UAM PRZE doc 7559,5 2014.03.18 410
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,0 2014.03.18 400
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 32,0 2014.03.18 390
RYS E01 pdf 1991,8 2014.03.18 388
RYS E02 pdf 71,1 2014.03.18 394
SPECYFIKACJA pdf 82,9 2014.03.18 652
STRONA TYT + OPIS TECHNICZNY pdf 117,2 2014.03.18 459
UAM REKLAMA PRZEDMIAR pdf 45,4 2014.03.18 397
UZGODNIENIE ENEOS pdf 330,9 2014.03.18 404
UZGODNIENIE UAM pdf 776,5 2014.03.18 404
UZGODNIENIE ZDM 1 pdf 1023,6 2014.03.18 694
UZGODNIENIE ZDM 2 pdf 223,2 2014.03.18 411
WARUNKI 1-2 pdf 450,3 2014.03.18 466
WARUNKI 2-2 pdf 262,1 2014.03.18 457
Wykaz osób doc 32,5 2014.03.18 400
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 39,0 2014.03.18 400
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE pdf 23,9 2014.03.18 406
ZUDP 1 pdf 1132,5 2014.03.18 432
ZUDP 2 pdf 826,6 2014.03.18 429

Pobierz wszystkie dokumenty