Szczegóły ogłoszenia

ZP/19/B/14

"wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia tablicy informacyjnej na Morasku w obrębie skrzyżowania ulic Umultowskiej i Dzięgielowej w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 14,6 2014.03.18 272

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2014.03.18 338

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Istotne postanowienia umowy doc 71,5 2014.03.21 272
OBLICZENIA TECHNICZNE pdf 21,0 2014.03.18 445
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE UAM PRZE doc 7559,5 2014.03.18 400
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,0 2014.03.18 391
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 32,0 2014.03.18 381
RYS E01 pdf 1991,8 2014.03.18 378
RYS E02 pdf 71,1 2014.03.18 383
SPECYFIKACJA pdf 82,9 2014.03.18 630
STRONA TYT + OPIS TECHNICZNY pdf 117,2 2014.03.18 445
UAM REKLAMA PRZEDMIAR pdf 45,4 2014.03.18 389
UZGODNIENIE ENEOS pdf 330,9 2014.03.18 396
UZGODNIENIE UAM pdf 776,5 2014.03.18 392
UZGODNIENIE ZDM 1 pdf 1023,6 2014.03.18 667
UZGODNIENIE ZDM 2 pdf 223,2 2014.03.18 401
WARUNKI 1-2 pdf 450,3 2014.03.18 455
WARUNKI 2-2 pdf 262,1 2014.03.18 450
Wykaz osób doc 32,5 2014.03.18 389
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 39,0 2014.03.18 390
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE pdf 23,9 2014.03.18 395
ZUDP 1 pdf 1132,5 2014.03.18 417
ZUDP 2 pdf 826,6 2014.03.18 417

Pobierz wszystkie dokumenty