Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2014

"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 59,1 2014.02.19 625

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 87,5 2014.02.19 589

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja techniczna zip 24099,1 2014.02.19 684
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 60,0 2014.02.19 590
Załącznik nr 2 do SIWZ.- oświadczenie z art. 22 doc 51,0 2014.02.19 570
Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie z art. 24 doc 62,5 2014.02.19 564
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót doc 57,0 2014.02.19 585
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób doc 54,0 2014.02.19 564
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy doc 199,0 2014.02.19 604
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o osobach doc 50,0 2014.02.19 558
Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ doc 78,0 2014.02.19 578

Pobierz wszystkie dokumenty