Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.2.2014.MM

"Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego w formule all risk dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion dla projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica" "

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,9 2014.01.22 342

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 279,0 2014.01.22 302
Formularz oferty doc 274,5 2014.01.22 284
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 20,7 2014.01.22 279
wyjaśnienie do zapytania docx 237,8 2014.01.23 292
wzór umowy z użytkownikami doc 269,5 2014.01.23 566
załącznik nr 3 doc 286,5 2014.01.22 294
załąćznik nr 4 doc 270,0 2014.01.22 283
zawiadimienie o wyborze ofert docx 236,9 2014.01.28 282

Pobierz wszystkie dokumenty