Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2013

"Przeprowadzenie kursu komputerowego: MathCAD na potrzeby projektu Biotechnolog-Inżynier XXI wieku oraz kursów komputerowych Exel i Zastosowanie statystyki w opracowaniu wyników badań empirycznych-metody podstawowe z wykorzystaniem oprogramowania Statistica na potrzeby projektu Bioinżynier chemiczny BINC)"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 56,5 2013-03-22 249

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 512,0 2013-03-22 363

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 110,5 2013-03-22 353
Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej doc 33,0 2013-03-22 332
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej doc 35,5 2013-03-22 331
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 32,5 2013-03-22 338
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,5 2013-03-22 341
Projekt umowy doc 411,0 2013-03-22 347
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 450,5 2013-03-22 377
Wykaz narzędzi i urządzeń doc 31,5 2013-03-22 335
Wykaz osób doc 33,5 2013-03-22 334
Wykaz usług doc 33,0 2013-03-22 332
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 29,0 2013-03-22 342

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ dot. zadania nr 2 doc 28,0 2013-04-04 189

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,5 2013-04-03 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 27,5 2013-04-03 139
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.04.2013. doc 27,5 2013-04-04 138
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,5 2013-04-03 189
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 04.04.2013. doc 27,5 2013-04-04 154

Pobierz wszystkie dokumenty