Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2013

"Przeprowadzenie kursu komputerowego: MathCAD na potrzeby projektu Biotechnolog-Inżynier XXI wieku oraz kursów komputerowych Exel i Zastosowanie statystyki w opracowaniu wyników badań empirycznych-metody podstawowe z wykorzystaniem oprogramowania Statistica na potrzeby projektu Bioinżynier chemiczny BINC)"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 56,5 2013-03-22 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 512,0 2013-03-22 366

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 110,5 2013-03-22 356
Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej doc 33,0 2013-03-22 335
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej doc 35,5 2013-03-22 334
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 32,5 2013-03-22 341
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,5 2013-03-22 344
Projekt umowy doc 411,0 2013-03-22 350
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 450,5 2013-03-22 381
Wykaz narzędzi i urządzeń doc 31,5 2013-03-22 338
Wykaz osób doc 33,5 2013-03-22 337
Wykaz usług doc 33,0 2013-03-22 335
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 29,0 2013-03-22 345

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ dot. zadania nr 2 doc 28,0 2013-04-04 193

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,5 2013-04-03 239

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 27,5 2013-04-03 142
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.04.2013. doc 27,5 2013-04-04 141
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,5 2013-04-03 193
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 04.04.2013. doc 27,5 2013-04-04 160

Pobierz wszystkie dokumenty