Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN-01/2011

"WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY NIEPOŁOMICE- SOŁECTWO ZAGÓRZE ETAP I"

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2011.02.01 404

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 180,5 2011.02.01 739

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
harmonogram rzecz-fin xls 42,5 2011.02.01 472
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 41,5 2011.02.01 447
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 31,5 2011.02.01 435
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy doc 28,5 2011.02.01 439
Wykaz osób doc 34,5 2011.02.01 452
Wykaz robót budowlanych doc 29,5 2011.02.01 461
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2011.02.01 434
Wzór umowy na roboty budowlane doc 338,5 2011.02.01 577

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 64,4 2011.02.08 406

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 83,1 2011.02.02 511
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I doc 66,5 2011.02.08 359
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 408,0 2011.02.08 483

Pobierz wszystkie dokumenty