Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN-01/2011

"WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY NIEPOŁOMICE- SOŁECTWO ZAGÓRZE ETAP I"

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2011.02.01 406

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 180,5 2011.02.01 740

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
harmonogram rzecz-fin xls 42,5 2011.02.01 475
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 41,5 2011.02.01 450
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 31,5 2011.02.01 438
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy doc 28,5 2011.02.01 442
Wykaz osób doc 34,5 2011.02.01 455
Wykaz robót budowlanych doc 29,5 2011.02.01 463
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2011.02.01 437
Wzór umowy na roboty budowlane doc 338,5 2011.02.01 579

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 64,4 2011.02.08 408

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 83,1 2011.02.02 514
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I doc 66,5 2011.02.08 362
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 408,0 2011.02.08 486

Pobierz wszystkie dokumenty