Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN-01/2011

"WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY NIEPOŁOMICE- SOŁECTWO ZAGÓRZE ETAP I"

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2011.02.01 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 180,5 2011.02.01 738

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
harmonogram rzecz-fin xls 42,5 2011.02.01 471
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 41,5 2011.02.01 445
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 31,5 2011.02.01 434
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy doc 28,5 2011.02.01 437
Wykaz osób doc 34,5 2011.02.01 451
Wykaz robót budowlanych doc 29,5 2011.02.01 460
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2011.02.01 433
Wzór umowy na roboty budowlane doc 338,5 2011.02.01 575

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 64,4 2011.02.08 405

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 83,1 2011.02.02 508
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I doc 66,5 2011.02.08 358
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 408,0 2011.02.08 482

Pobierz wszystkie dokumenty